Magazyn regionalny: Podkowa Leśna, czyli Miasto-Ogród

fot. RDC

O historii Miasta-Ogrodu – Podkowy Leśnej, obchodach 91. rocznicy powstania i mieszkańcach opowiadali w audycji goście – burmistrz Artur Tusiński i dr Alicja Matracka-Kościelny – podkowianka, była dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

W „Magazynie regionalnym” także przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.

Zrealizowano dzięki współfinansowaniu z opłat abonamentowych