SŁUCHAJ ONLINE
MENU
MATERIAŁ SPONSOROWANY

Ubezpieczenie nieruchomości od przepięcia – przed czym chroni?

fot. mat. prasowe

Do uszkodzeń domowego sprzętu zasilanego prądem dochodzi z różnych powodów. Jednym z nich jest przepięcie, które może spowodować poważne straty finansowe. Jak się przed nimi chronić?

Przepięcie to zdarzenie losowe, które zaskakuje w najmniej oczekiwanym momencie. Nie da się wykluczyć prawdopodobieństwa jego wystąpienia, ale poprzez wybór odpowiedniej polisy na https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl można chronić własną kieszeń przed stratami, jakie powoduje.

Co jest narażone na przepięcie?

Przepięcie może doprowadzić do uszkodzenia wszystkich urządzeń zasilanych prądem, a więc sprzętu komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, AGD itp. Ryzyko skoków napięcia dotyczy nie tylko elementów znajdujących się w domu czy mieszkaniu, ale również umieszczonych poza nim, np. mechanizmu bramy wjazdowej.

Zagrożone przepięciem mienie bardzo często przedstawia wysoką wartość, w związku z czym jego uszkodzenie wiąże się ze sporymi wydatkami. Ponadto przepięcie może spowodować także utratę ważnych danych, np. zapisanych na komputerze – ich odzyskanie nie zawsze wchodzi w rachubę, a jeśli już jest to możliwe, koszt takiego przedsięwzięcia zwykle do niskich nie należy.

Ochrona przed przepięciem z polisy

Przepięcie na ogół nie jest uwzględniane w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej. Chcąc więc ubezpieczyć się od tego ryzyka, trzeba wykupić stosowny dodatek. Poza tym urządzenia zasilane prądem są przeważnie zaliczane przez firmy ubezpieczeniowe do mienia ruchomego, którego podstawowy wariant polisy także nie obejmuje.

Skuteczna ochrona ruchomości przed następstwami rozmaitych zdarzeń losowych możliwa jest tylko wtedy, gdy zakres ochrony ubezpieczeniowej zostanie poszerzony o określone ryzyka – takie jak przepięcie.

Sam fakt nabycia dodatku to jednak za mało. Niebagatelne znaczenie odgrywa w tym kontekście suma gwarantowana – czyli kwota odpowiadająca maksymalnej wysokości odszkodowania. Mienie ruchome trzeba ubezpieczyć od przepięcia na odpowiednią sumę, mając na względzie realną wartość ruchomości zgłaszanych do ubezpieczenia.

Przepięcie i uderzenie pioruna to nie to samo

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zawarte są definicje poszczególnych pojęć ubezpieczeniowych. Trzeba dokładnie się z nimi zapoznać w celu rozwiania wątpliwości. W żadnym wypadku nie wolno utożsamiać przepięcia z uderzeniem pioruna, ponieważ dla towarzystw ubezpieczeniowych są to dwa odrębne ryzyka.

Definicje obu pojęć mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela, niemniej przepięcie to nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej. Z kolei piorun rozumiany jest jako wyładowanie atmosferyczne, które bezpośrednio oddziałuje na przedmiot podlegający ubezpieczeniu.

Ochrona przed przepięciem – kiedy nie zadziała?

Każdy ubezpieczyciel zabezpiecza swoje interesy poprzez wyłączenie z odpowiedzialności niektórych zdarzeń. W związku z tym ochrona przed przepięciem nie zadziała m.in. wtedy, gdy:

 • przedmiotem ubezpieczenia jest dom w budowie,
 • sprzęt podłączony był do instalacji bez uziemienia,
 • przepięcie spowodowało uszkodzenie np. czujników elektrycznych, żarówek, lamp, bezpieczników, mierników, styczników czy liczników,
 • szkoda została spowodowana wskutek celowych działań ubezpieczonego.

Pełna lista wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej jest zamieszczona w OWU.

Zawartość polisy mieszkaniowej powinna odpowiadać indywidualnym wymogom. Zawsze trzeba brać pod uwagę ryzyka realnie zagrażające danej nieruchomości. Przepięcie to zdarzenie często powodujące straty, dlatego opłaca się włączyć je do polisy.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
 • Warszawa: 101 FM
 • Ostrołęka: 100,8 FM
 • Ostrów: 87,6 FM
 • Płock: 101,9 FM
 • Radom: 89,1 FM
 • Siedlce: 103,4 FM
 • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2020 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone