SŁUCHAJ ONLINE
MENU
MATERIAŁ SPONSOROWANY

Odtrucie alkoholowe – leczy kaca i likwiduje skutki zatrucia alkoholowego

fot. mat. sponsorowane

Leczenie kaca i likwidacja skutków zatrucia alkoholowego, a także przerywanie ciągów alkoholowych nie byłoby skuteczne, a nawet możliwe, gdyby nie odtrucie alkoholowe. W Krakowie przeprowadza się je w kilku wybranych placówkach medycznych, głównie w sposób stacjonarny. Dzięki całodobowej opiece specjalistów pacjent może czuć się bezpiecznie i komfortowo w klinicznych warunkach. Umożliwiają mu one skorzystanie z niezwłocznej pomocy najwyższej klasy specjalistów. Mają oni do swojej dyspozycji nowoczesny sprzęt, legalne farmaceutyki, a przede wszystkim doświadczenie.

Odtrucie alkoholowe w Krakowie zalecane jest zarówno osobom uzależnionym, jak i tym zmagającym się z objawami kaca. To oddziaływanie terapeutyczne skupia się bowiem na oczyszczaniu organizmu z toksyn poalkoholowych i zbędnych produktów przemiany etanolu w wątrobie człowieka. W związku z tym wpływa na przyspieszenie metabolizmu alkoholu i jego wydalenie z krwiobiegu. Jednocześnie za pośrednictwem odpowiednich medykamentów nawadnia się organizm chorego i uzupełnia niedobory makro- i mikroskładników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Odtrucie alkoholowe Kraków/fot. mat. sponsorowane

Odtrucie alkoholowe w Krakowie – dla kogo?

Wskazaniem do odbycia detoksykacji alkoholowej jest przede wszystkim chęć przerwania ciągu alkoholowego. Proces ten umożliwia ponadto oczyszczenie organizmu z toksyn i przywrócenie mu równowagi wodno-elektrolitowej. W przypadku osób nieuzależnionych odtrucie alkoholowe w Krakowie skupia się również na minimalizowaniu uciążliwych objawów kaca i zapobieganiu odwodnieniu organizmu. Do placówek medycznych zgłaszają się także pacjenci, którzy przyznają, że spożyli alkohol etylowy w formie nieprzeznaczonej do spożycia lub pozyskany z nielegalnych, niesprawdzonych źródeł. Wszystkie te sytuacje mogą stwarzać ryzyko wystąpienia nagłych stanów zagrożenia zdrowia i życia chorego. Toksyny poalkoholowe kumulujące się w jego krwiobiegu niszczą wszystkie organy wewnętrzne, paraliżując ich pracę i uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie. W związku z tym nie tylko alkoholicy, którzy długotrwale nadużywali etanolu, ale również pacjenci po jednorazowych epizodach nietrzeźwości mogą skorzystać z kompleksowego leczenia skutków zatrucia alkoholowego.

Odtrucie alkoholowe w Krakowie dostępne jest zatem praktycznie dla każdego dorosłego pacjenta, który chce skutecznie uporać się z konsekwencjami spożywania alkoholu etylowego. W kwestii wskazań do przeprowadzenia detoksykacji nie jest zatem istotne, czy nadużycie etanolu było jednorazowe, czy długotrwałe. Ta informacja jest jednak potrzebna lekarzowi, by mógł on perfekcyjnie określić optymalne działania terapeutyczne dla przywrócenia równowagi organizmowi pacjenta.

Do przeprowadzenia zabiegu odtrucia alkoholowego nie zawsze zostaną zakwalifikowani jednak wszyscy pacjenci. Przeciwwskazaniem dla niektórych mogą być złożone zaburzenia psychiczne, ciężkie choroby przewlekłe lub ogólne uszkodzenia wielonarządowe. Detoksykacja jest bowiem dla organizmu ogromnym obciążeniem i niemal zawsze wiąże się z możliwością wystąpienia nieprzyjemnych dolegliwości. Wpływają one nie tylko na samopoczucie pacjenta, ale również kondycję i wytrzymałość jego organizmu. Z tego względu każdy pacjent przed rozpoczęciem odtrucia alkoholowego w Krakowie jest dokładnie badany i poddawany szczegółowej diagnostyce. W razie konieczności stan jego zdrowia konsultuje się z lekarzami innych specjalności.

Odtrucie alkoholowe w Krakowie – Centrum Medyczne Galmedic

Pacjentom, których interesuje odtrucie alkoholowe, Kraków poleca usługi Centrum Medycznego Galmedic, w którym specjaliści kompleksowo zajmują się terapią choroby alkoholowej i konsekwencji kaca. Likwidacja skutków zatrucia alkoholowego powinna odbywać się w warunkach kontrolowanych. Jedynie kliniczne przeprowadzenie detoksykacji we wsparciu specjalistów zapewnia skuteczność terapii i możliwość utrzymania jej długotrwałych efektów.

W Centrum Medycznym Galmedic cały proces odtruwania organizmu z alkoholu etylowego poprzedzony jest szczegółową diagnostyką stanu zdrowia pacjenta. W tym celu odbywa się jego wizyta kwalifikacyjna w placówce. Lekarz dokładnie bada go, mierzy wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz zleca badania laboratoryjne. Następnie przeprowadza z pacjentem wywiad. Najważniejsze dla niego informacje dotyczą ogólnego stanu zdrowia chorego, fazy jego uzależnienia, długości ciągów alkoholowych, objawów odstawiennych oraz podejmowanych dotychczas terapii.

Po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu detoksykacji otrzymuje on do swojej dyspozycji prywatny pokój z łazienką. Tam w atmosferze komfortu i intymności spędza kilka najbliższych godzin lub dni. Przedstawiciele kadry placówki medycznej wykonują dożylne wkłucie, w którym umieszczają wenflon i wtłaczają bezpośrednio do krwiobiegu pacjenta substancje odżywcze. Ten zabieg wykonuje się dzięki zastosowaniu dożylnych wlewów witaminowych z glukozą, sodem, potasem, wapniem i magnezem. Zwykle na tym etapie terapii pacjenci nieuzależnieni odczuwają ulgę i poprawę ogólnego stanu zdrowia, a alkoholicy zmagają się z pierwszymi objawami abstynencyjnymi.

Więcej informacji o odtruciu alkoholowym w Centrum Medycznym Galmedic znajdziesz na stronie https://galmedic.pl/uslugi/detoks-alkoholowy/

Detoksykacja alkoholowa i farmakoterapia

Już przy pierwszych nieprzyjemnych dolegliwościach, jakie odczuwa większość pacjentów uzależnionych, lekarz specjalista podejmuje zwykle decyzję o zastosowaniu farmakologii. Dożylnie lub domięśniowo podaje się środki o różnym działaniu oraz nasileniu. W zależności od objawów, jakie prezentuje pacjent, lekarz zleca leki przeciwbólowe, przeciwwymiotne, uspokajające lub nasenne. Ich dawkę dobiera się indywidualnie.

Objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego są konieczne do zniwelowania głównie ze względu na swoje wzrastające stopniowo nasilenie. Jeżeli pacjent nie otrzyma specjalistycznej pomocy na czas, symptomy te będą narastać. W konsekwencji mogą doprowadzić nawet do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu oraz stanu bezpośredniego zagrożenia życia chorego. Do najczęściej zgłaszanych dolegliwości zalicza się: bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia poznawcze i psychiczne. Występują jako odpowiedź organizmu na brak alkoholu etylowego i zaburzenie składu biochemicznego krwi. Są nasilone zwłaszcza u alkoholików, którzy trwali w długich ciągach alkoholowych i nie przerywali ich dla osiągnięcia stanu trzeźwości. Podczas procesu detoksykacji ich organizm nie otrzymuje dawek alkoholu etylowego, do których dotychczas się przyzwyczaił.

Kiedy detoks jest skuteczny?

Skuteczna likwidacja skutków zatrucia alkoholowego nie powinna opierać się wyłącznie na zastosowaniu dożylnego wlewu witaminowego i pozostawieniu pacjenta bez nadzoru. Dopiero po upływie kilku lub nawet kilkunastu godzin organizm chorego pozbywa się zalegających w nim toksyn. Proces trzeźwienia jest skomplikowany i złożony, dlatego również jego przyspieszanie powinno składać się z przynajmniej kilku etapów.

W przypadku osób uzależnionych od alkoholu etylowego skuteczna detoksykacja powinna być jedynie elementem kompleksowej terapii alkoholizmu. Wyłącznie stosując jednocześnie odtrucie alkoholowe, psychoterapię oraz w wybranych przypadkach awersyjne metody wspomagające terapię, nałogowcy są w stanie wytrwać w trzeźwości stale, nawet już po opuszczeniu specjalistycznej placówki medycznej. Istotne jest ich uczestnictwo w spotkaniach grup wsparcia, meetingach AA, psychoterapii indywidualnej.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2022 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone