SŁUCHAJ ONLINE
MENU
MATERIAŁ SPONSOROWANY

Nowy Polski Ład podstawy i nowe rozwiązania

fot. materiały sponsorowane

Nowy Polski Ład jest planowaną przez rząd reformą, która obejmie różne sfery prawa i podatków. Mówi się, że to jedna z największych nowelizacji od wielu lat, która w wielu aspektach zrewolucjonizuje polski rynek oraz rozliczenia z organami państwowymi. Jakie najważniejsze zmiany zaplanował ustawodawca?

Uwagi wstępne do opracowania

Pierwszą informacją, którą należy wziąć pod uwagę to to, że projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Sejm 1 października 2021 i jego rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022, ale Senat jeszcze nie pracował nad ustawą, a Prezydent jej nie podpisał. Dlatego jakiekolwiek dalsze informacje należy weryfikować pod względem aktualności i bieżących prac w Senacie lub Sejmie.

Nowa kwota wolna od podatku

Zmianie według projektu mają ulec między innymi rozwiązania dotyczące kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z tym zaplanowano zmiany w jednym z kluczowych artykułów obecnie obowiązującej ustawy o PIT – w art. 27. To w tym przepisie znajduje się tabela określająca podstawowe zasady dotyczące skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku.

Aktualne przepisy

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85528 17,00% minus kwota zmniejszająca podatek
85528 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Planowane zmiany

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
120000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
120000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Więcej na temat nowego Polskiego Ładu przeczytasz na stronie https://www.e-pity.pl/polski-lad/

Nowa ulga – wsparcie dla klasy średniej

Zgodnie z zaplanowanymi zmianami, dla podatników których przychody (pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarcze) wyniosły co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł zaplanowano możliwość skorzystania z ulgi. Nazywana jest ona ulga dla klasy średniej i ma mieć ona różną wysokość zależną od obliczeń według specjalnego wzoru:

Wyciąg z przepisów (uwaga projekt)

1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone