SŁUCHAJ ONLINE
MENU
MATERIAŁ SPONSOROWANY

Co wpływa na wysokość raty leasingu?

fot. mat. sponsorowane

Leasing to umowa, która pozwala leasingobiorcy korzystać z wybranego przedmiotu w zamian za opłacanie rat w wyznaczonym terminie. Ich wysokość może być różna w zależności od wielu czynników – na niektóre z nich przedsiębiorca ma wpływ, podczas gdy inne w żadnym stopniu od niego nie zależą.

Wartość przedmiotu leasingu

Wysokość raty leasingowej w największym stopniu jest uzależniona od wartości leasingowanego środka trwałego. Jeśli np. przedsiębiorca weźmie w leasing Audi Q5, Mercedesa klasy A czy BMW X5, będzie płacił znacznie wyższą ratę, niż gdyby zdecydował się na popularny model samochodu Skody lub Volkswagena. Decyzja o sfinansowaniu drogich aut klasy premium może być jednak uzasadniona, gdyż są one bogato wyposażone, bezpieczne i mogą pełnić funkcję reprezentacyjną w firmie.

Okres finansowania

Im dłuższy czas trwania leasingu, tym wysokość miesięcznej raty będzie niższa. Dzieje się tak, ponieważ zobowiązanie względem firmy leasingowej dzieli się na większą liczbę mniejszych wpłat. Maksymalny okres finansowania zależy od rodzaju i wartości przedmiotu. Firmy leasingowe ustalają go najczęściej na 5 lat dla samochodów, podczas gdy umowa leasingu maszyn rolniczych może być zawarta nawet na 9 lat. W przypadku leasingu operacyjnego obowiązuje minimalny czas finansowania, który wynosi 40% okresu amortyzacji danego środka trwałego.

Wysokość wpłaty własnej

Wysokość raty będzie także uzależniona od tego, jaką kwotę bezzwrotnego czynszu inicjalnego wniesie leasingobiorca. Tego typu opłata wstępna stanowi jego wkład własny. Im więcej wpłaci na rzecz finansującego, tym niższe raty będzie miał do regulowania. Wynika to nie tylko z możliwości szybszej spłaty wartości przedmiotu, lecz także ze zmniejszonego ryzyka firmy leasingowej związanego z niewypłacalnością klienta. Może więc ona zaproponować mu lepsze warunki finansowania. Firmy leasingowe oferują leasing nawet bez wpłaty własnej, lecz trzeba w tym przypadku liczyć się z wyższą miesięczną ratą.

Wartość końcowego wykupu

Leasing może zakończyć się wykupem, co pozwala leasingobiorcy stać się formalnym właścicielem przedmiotu po wpłaceniu określonej kwoty pieniędzy. Najczęściej kwota wykupu jest niska, np. 1% lub 5%. Jeśli jednak korzystający zdecyduje się na leasing z wysokim wykupem, np. 20%, będzie miał do spłacania raty w niższej wysokości. Za to łączne koszty finansowania okażą się wtedy wyższe.

Dodatkowe usługi w cenie raty

Firma leasingowa może zaoferować klientowi dodatkowe usługi wliczone w cenę raty. Jeśli przedmiotem umowy jest samochód, wtedy kwota miesięcznego zobowiązania może obejmować m.in. ubezpieczenie (OC, AC, Assistance i GAP), serwis, przeglądy, sezonową wymianę opon i wycieraczek czy kartę paliwową.

Rodzaj leasingu

Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na leasing finansowy, będzie musiał wraz z pierwszą ratą zapłacić cały VAT z góry, ponieważ zawarcie umowy zostanie potraktowane jako dostawa towaru. Natomiast w przypadku usługi leasingu operacyjnego, VAT jest naliczany do każdej wystawianej przez finansującego faktury.

Marża leasingodawcy

Jest to czynnik, na który leasingobiorca nie ma żadnego wpływu – może jedynie wybierać spośród ofert różnych leasingodawców obecnych na rynku. Warto upewnić się, czy marża ma charakter stały, czy zmienny – w drugim przypadku istnieje ryzyko, że z czasem zostanie powiększona.

Wysokość oprocentowania

Leasingobiorca nie ma również wpływu na wysokość oprocentowania leasingu. [MH1] W domyślnym wariancie jest ono zmienne, czyli uzależnione od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, które wpływają na wartości wskaźników WIBOR. Jeśli stopy referencyjne zostaną podniesione, automatycznie przełoży się to na wyższą ratę. Niektóre firmy leasingowe oferują finansowanie ze stałym oprocentowaniem. Pozwala to uniezależnić wysokość raty od polityki NBP i zyskać większą przewidywalność kosztów. Warunki takiej oferty są jednak mniej korzystne niż leasing ze zmiennym oprocentowaniem.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2022 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone