Rody i Rodziny Mazowsza

Rody i rodziny Mazowsza: Burschowie cz. 1

 • Piotr Szymon Łoś

 • 04.11.2017
 • 48 min 25 s

Krótki opis odcinka

"Ten wielki chrześcijanin i wielki polski patriota wolał oddać życie w niemieckim więzieniu, niż wyrzec się polskości. Swoim życiem i śmiercią zaprzeczył niejako rozpowszechnionemu przekonaniu że luteranin to Niemiec, a Polak to katolik" - tak o bp. Juliuszu Burschem (1862-1942) powiedział papież Jan Paweł II. W audycji słyszymy o początkach rodu w Polsce, o świadomym wyborze polskości przez jego członków i o losach wojennych niektórych z nich. Osią opowieści jest jednak postać biskupa Juliusza Burschego, głowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jego działalność skupiała się nie tylko na duszpasterstwie, ale też na organizowaniu tego Kościoła w Polsce i na próbach zjednoczenia wszystkich odłamów Ewangelików. Bardzo ważny w aktywności Burschego był jego udział w Radzie Stanu przy Radzie Regencyjnej 1918 roku oraz nieustanna walka o polskość na terenach Mazur i Śląska Cieszyńskiego. Za postawę wierności polskości rodzina Burschów zapłaciła największą cenę: śmierć dwóch braci i ich ojca, czyli właśnie biskupa Juliusza, który w wyniku choroby zmarł w szpitalu w obozie koncentracyjnym w 1942 roku. Niemcy, słysząc deklarację polskości jednego z nich na Pawiaku, postanowili Burschów zniszczyć. O historii rodziny w audycji mówili: prof. Juliusz Gardawski (socjolog i ekonomista, SGH), prawnuk biskupa oraz dr Aleksander Łupienko (hisoryk, Instytut Historii PAN), pra-pra-wnuk biskupa Juliusza Burschego.

Opis odcinka

"Ten wielki chrześcijanin i wielki polski patriota wolał oddać życie w niemieckim więzieniu, niż wyrzec się polskości. Swoim życiem i śmiercią zaprzeczył niejako rozpowszechnionemu przekonaniu że luteranin to Niemiec, a Polak to katolik" - tak o bp. Juliuszu Burschem (1862-1942) powiedział papież Jan Paweł II. W audycji słyszymy o początkach rodu w Polsce, o świadomym wyborze polskości przez jego członków i o losach wojennych niektórych z nich. Osią opowieści jest jednak postać biskupa Juliusza Burschego, głowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jego działalność skupiała się nie tylko na duszpasterstwie, ale też na organizowaniu tego Kościoła w Polsce i na próbach zjednoczenia wszystkich odłamów Ewangelików. Bardzo ważny w aktywności Burschego był jego udział w Radzie Stanu przy Radzie Regencyjnej 1918 roku oraz nieustanna walka o polskość na terenach Mazur i Śląska Cieszyńskiego. Za postawę wierności polskości rodzina Burschów zapłaciła największą cenę: śmierć dwóch braci i ich ojca, czyli właśnie biskupa Juliusza, który w wyniku choroby zmarł w szpitalu w obozie koncentracyjnym w 1942 roku. Niemcy, słysząc deklarację polskości jednego z nich na Pawiaku, postanowili Burschów zniszczyć. O historii rodziny w audycji mówili: prof. Juliusz Gardawski (socjolog i ekonomista, SGH), prawnuk biskupa oraz dr Aleksander Łupienko (hisoryk, Instytut Historii PAN), pra-pra-wnuk biskupa Juliusza Burschego.

Kategorie:

OGÓLNY OPIS PODCASTU

Rody i Rodziny Mazowsza

Mamy w Polsce i na Mazowszu całą mozaikę rodzin. Są rody wielkie, możne i zasłużone, które przez wieki miały znaczenie polityczne, wsławiały się mecenatem kulturalnym i szeroką działalnością filantropijną. O wszystkich tych rodach staramy się mówić w tej audycji, najczęściej z udziałem ich członków lub z pomocą historyków.

Odcinki podcastu (488)

 • Jastrzębowscy - dzieje czterech pokoleń

  • 15.06.2024

  • 53 min 50 s

 • Hutten-Czapscy ze Stańkowa i z Przyłuk, przyczynek do dziejów rodu

  • 30.05.2024

  • 51 min 48 s

 • Koprowscy i Ciechomscy z Kolonii Gródek w Wołominie

  • 11.05.2024

  • 52 min 17 s

 • Grocholscy z Pietniczan i Poniatowa, cz. 2

  • 04.05.2024

  • 43 min 24 s

 • Grocholscy z Pietniczan i Poniatowa, cz. 1

  • 01.05.2024

  • 41 min 13 s

 • Rodzinne domy we wspomnieniach

  • 13.04.2024

  • 51 min 29 s

 • Deskurowie z Sancygniowa, cz. 2

  • 01.04.2024

  • 41 min 38 s

 • Deskurowie z Sancygniowa, cz. 1

  • 30.03.2024

  • 49 min 27 s

 • Śladami Zamoyskich po Mazowszu i Podlasiu

  • 23.03.2024

  • 50 min 26 s

 • Raczyńscy z Zawałowa

  • 09.03.2024

  • 47 min 07 s

1
2
3
...
47
48
49