Znani, zasłuchani: Józef Krzysztof Oraczewski

Gościem Marka Wiernika był Józef Krzysztof Oraczewski, malarz i autor instalacji przestrzennych.