SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Z Łosiem przez las: Nadleśnictwo Biała Podlaska, cz. 3

fot. Rybitwa czarna; fot. Karol Zalewski, Nadleśnictwo Biała Podlaska

Rzeka Bug ze swą doliną i starorzeczami należy do najpiękniejszych zjawisk przyrodniczych w Polsce. Bogactwo fauny i flory zapiera tam dech w piersiach, zaś region nadbużański objęty jest różnymi formami ochrony przyrody oraz organizacji administracyjnej. Mamy więc obszary Natury 2000, jest Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, są oczywiście Nadleśnictwa Lasów Państwowych, a w ramach poszczególnych jednostek np. rezerwaty, mające na celu ochronę konkretnych gatunków.

Od dawna obszar nadbużański cenią ornitolodzy, prowadząc na nim liczne obserwacje ptactwa, które można podzielić na gatunki, które mają tu swoje stałe siedliska i gniazdowiska oraz gatunki migrujące, pojawiające się na tym terenie w drodze.
Charakterystyczną cechą bytowania ptaków nad Bugiem jest ich dostosowanie się do warunków wodnych. I tak np. – jak opowiada w audycji Jarosław Mydlak – niektóre gatunki, mimo gniazdowania w dziuplach drzew, świetnie sobie radzą w wodzie, a młode po opuszczeniu gniazda od razu pływają w rzece. Pośród wielu gatunków nad Bugiem spotkamy gągoła, nurogęś, łabędzia niemego i krzykliwego, ornitolodzy obserwują też wzrost liczebności kormoranów, a na silnych, dębowych gałęziach, często dość wysoko gniazdują bociany czarne, chroniąc się nieco przed człowiekiem i zagrożeniami naturalnymi w lesie.

W maju i czerwcu można usłyszeć derkacze, dla których łąki nadbużańskie są wręcz idealne. Kulona wprawdzie dawno nikt nie widział, ale to przez niego i dla niego powstał przed laty rezerwat Kózki, jeden z najbardziej znanych na tym terenie. Różnorodność gatunkową ptactwa można też zobaczyć w tzw. Szajcarii Podlaskiej, czyli w okolicach Nepli. Ptakom wprawdzie szkodzi zbyt intensywna produkcja rolna i zmiany w popularności niektórych odmian roślin, niemniej zarówno na łąkach nadbużańskich, na łęgach, jak też na terenie Państwowej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim również gros ptaków pomieszkuje. Dość powiedzieć, że jest co oglądać, jest dużo wrażeń dźwiękowych, a o tym wszystkim w programie opowiadał jak zwykle z pasją Jarosław Mydlak, leśniczy Leśnictwa Serwin w Nadleśnictwie Biała Podlaska.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2022 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone