Wieczór RDC: przedświąteczna zbiórka darów

O kolejnej przedświątecznej zbiórce darów dla rodaków mieszkających poza wschodnią granicą, na dawnych terenach RP, mówiły w RDC – Monika Brzezińska, dyrektor akcji „Polacy kresowym straceńcom” i Beata Bielińska-Jacewicz, koordynator akcji.