Wieczór RDC: edukacja domowa

Gośćmi audycji byli Olimpia Wolf, której dziecko edukuje się poza szkołą, i Artur Abramowicz – dyrektor szkoły wspierającej edukację pozaszkolną.