Silva rerum: Wileńszczyzna

Z Katarzyną Węglicką o terytorium od średniowiecza należącym do księstwa litewskiego a od roku 1569 do Rzeczypospolitej, polonizacji terenu, napływie ludności z ziem etnicznie polskich głównie z Mazowsza, kulturze i nauce trwałych wartościach jakie pozostały do dziś – rozmawiał Wojciech Marczyk.