SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Rody i rodziny Mazowsza: tradycje rodzinne Małgorzaty Karoliny Piekarskiej

Fotografia zbiorowa rządu rewolucyjnego w Baku, 1917 r. W drugim rzędzie od dołu, druga z lewej – Zofia z Ruszczykowskich Ludwikowa Piekarska. Fot. ze zbiorów Małgorzaty Karoliny Piekarskiej

Do Ciebie, Panie, bije ten głos!
Skarga to straszna, jęk to ostatni,
Od takich modłów bieleje włos.
My już bez skargi nie znamy śpiewu,
Wieniec cierniowy wrósł w naszą skroń,
Wiecznie, jak pomnik Twojego gniewu,
Sterczy ku Tobie błagalna dłoń.
(…)
I z Archaniołem Twoim na czele
Pójdziemy wszyscy na straszny bój,
I na drgającem szatana ciele
Zatkniemy sztandar zwycięski Twój!
Zbłąkanym braciom otworzym serca,
Winę ich zmyje wolności chrzest;
Wtenczas usłyszy podły bluźnierca
Odpowiedź naszą: „Bóg był i jest!

„Z dymem pożarów” Kornela Ujejskiego – tę znaną pieśń patriotyczną, śpiewał mój pradziadek Antoni Adamski, kolejarz, w roku 1913, gdy przebywał w sanatorium w Szafranowie na terenie carskiej Rosji, lecząc gruźlicę. Wspominał potem, że Rosjanie myśleli, że jest to pieśń o miłości i chwalili go, że śpiewa z uczuciem – mówiła w „Rodach i Rodzinach Mazowsza” Małgorzata Karolina Piekarska – historyk sztuki, dziennikarka, pisarka, z zamiłowania historyk rodziny i genealog, córka red. Macieja Pawła Piekarskiego (1932-1999) – dziennikarza, reportażysty Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego, autora znanego programu cyklicznego „Wiarus” (poświęconego sprawom kombatanckim), historyka i Haliny ze Steców.

Uczucia patriotyczne wobec Ojczyzny w rodzinie naszego gościa były czymś oczywistym, szczególnie w pokoleniach, żyjących pod zaborami. – My sobie tego nie umiemy wyobrazić – kontynuuje M. K. Piekarska – bo sami urodziliśmy się i żyliśmy w kraju. No właśnie, podkreśla się często, że PRL to nie był czas pełnej wolności dla Polski. A jednak w domach, szkołach i urzędach mówiliśmy po polsku, a nasi przodkowie nie mieli takiej możliwości. Ich tęsknota za wolną Ojczyzną była w nich niesamowita.

Snując wiele bardzo ciekawych opowieści rodzinnych, autorka rodzinnej genealogii i powieści, opartych na dziejach przodków, przyniosła do studia RDC także pamiątki. Zachowała się szklanka w srebrnym kubeczku (z łyżeczką), należąca do jej pradziadka Ludwika Rocha Piekarskiego (1869-1945), inżyniera, który kanalizował Lwów, Kijów i Baku. Jest też różaniec z kości słoniowej, który w czasie powstania warszawskiego rozsypał się; paciorki zostały sumiennie zebrane, ale jeden, zagubiony, został zastąpiony bursztynem. W swoim domu Małgorzata Karolina Piekarska ma też obrazy (m.in. kopie wybitnych dzieł) autorstwa kilku członków rodziny, które mają wartość sentymentalną, a świadczą o ich talentach i przywiązaniu do piękna. Dzięki temu, że zdjęcia tych obrazów są opublikowane, na Ukrainie znalazł się oryginalny obraz, przez babcię tylko kopiowany z pocztówki.

I wreszcie pamiątka, wzbudzająca zawsze szerokie zainteresowanie. To fotografia, przedstawiająca m.in. Anastasa Mikojana, Józefa Stalina, Feliksa Dzierżyńskiego, czyli członków rządu rewolucyjnego w Baku i… Zofię z Ruszczykowskich Piekarską, którą rewolucja bolszewicka zatrzymała w Rosji. W rządzie tym Zofia zatrudniła się jako stenotypistka i sekretarka, dążąc do uwolnienia z bolszewickiego więzienia męża Ludwika i najstarszego syna Bronisława Michała Piekarskiego (1901-1960), co – mimo odmowy Dzierżyńskiego – udało się. Fotografia ta wisiała przez lata w ramce na ścianie w domu pp. Piekarskich, w 1994 roku po raz pierwszy opublikował ją i opisał tę historię red. Maciej Piekarski w pierwszym numerze periodyku „Niepodległość i Pamięć”, wydawanym przez Muzeum Niepodległości od 1994 roku.

W rodzinnej historii Małgorzaty Karoliny Piekarskiej jest niemal wszystko: dzieje rodzin inteligenckich, ale i rzemieślniczych. Są losy właścicieli warszawskiej Saskiej Kępy, są zesłania i walka w powstaniach, są wybitne osoby duchowne, artyści malarze (np. Eligiusz Niewiadomski!), pisarze. Są wreszcie przedstawiciele polskiej szlachty, których przodkowie byli członkami Sejmu Wielkiego.

Oprócz rodzinnych anegdot, w historii, którą na swoim genealogicznym blogu opisuje Karolina Maria Piekarska jest przede wszystkim prawda, poświadczona dokumentami i wieloletnią już teraz pracą rodzinnej archiwistki oraz twórczyni, potrafiącej tę rozległą wiedzę uporządkować i zaprezentować. Z pożytkiem dla odbiorców współczesnych i z zachowanie dla pokoleń następnych.

Aby bez pośpiechu, w wolniejszej chwili, poznać więcej historii rodzinnych Piekarskich i ich krewnych, zapraszamy tu: http://piekarscy.com.pl

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone