SŁUCHAJ ONLINE
MENU
Słuchaj ONLINE
rdc player

Rody i rodziny Mazowsza: Kretkowscy z Grodna i Parsk, cz. 1

Dwór w Parskach, 2020; fot. P. Łoś/RDC

Historycy uważają, że najwybitniejszą postacią z dziejów rodu Kretkowskich był Erazm Kretkowski (1508-1558), dyplomata w czasach Zygmunta I Starego. Z królewskiego polecenia posłował, ale znany był też z podróży. Jako jeden z pierwszych Polaków z sukcesem dotarł do Indii. Będąc blisko dworu na Wawelu, przyjaźnił się z takimi osobistościami epoki jagiellońskiej, jak np. Jan Kochanowski, Andrzej Frycz-Modrzewski, hetman Jan Tarnowski czy Jan Łaski. Nagrobek Erazma Kretkowskiego znajduje się w bazylice św. Antoniego w Padwie.

Można sięgnąć jeszcze dalej i przypomnieć Jaśka z Kretkowa, rycerza spod Grunwaldu, kasztelana rypińskiego i dobrzyńskiego, którego historia rodzinna stała się częściowym podłożem konstrukcji dwóch najważniejszych postaci sienkiewiczowskich, a mianowicie Juranda ze Spychowa i Danusi.

Inne interesujące osoby z tej rodziny, to np. Stefan (1865-1925) i Maria z Malinowskich Kretkowscy z Więcławic lub Zbigniew Kretkowski (1912-1943), żołnierz kampanii wrześniowej 1939, lotnik RAF-u, zginął.

Kretkowscy na przestrzeni wieków byli obecni na Kujawach, w Prusach Królewskich, w Wielkopolsce, na Mazowszu w ziemi dobrzyńskiej, a samo Kretkowo to wieś między Rypinem a Brodnicą. Z późniejszych znanych siedzib Kretkowskich można wymienić miasto Kowal, a dalej Baruchowo, Więsławice, Grodno. I Parski.

Parski i Łyków to historia XIX i XX-wieczna, związana z Kosińskimi i Olszowskimi. Stefan Zygmunt Olszowski (1868-1940), właściciel Bukowa w powiecie brzezińskim, przez małżeństwo z Joanną Heleną z Kosińskich (1882-1965) objął jej posażne majątki Parski i Łyków w powiecie tureckim.

Gość programu, dr Teresa Kiersnowska jest córką Antoniego Zygmunta Kretkowskiego (1897-1973), pochodzącego z gniazda rodowego w Grodnie w powiecie włocławskim i Joanny Ireny z Olszowskich z Parsk (1903-1999). Wraz z siostrą Marią Danutą, późniejszą Sławińską, dzieciństwo spędziła w rodzinnych Parskach. Wychowanka ss. Sacré Coeur, Niepokalanek i Nazaretanek. Historyk, archeolog, żona nieżyjącego już wybitnego mediewisty prof. Ryszarda Kiersnowskiego (1925-2006), autorka publikacji naukowych nie tylko z dziedziny archeologii, ale też poświęconych własnej rodzinie.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2020 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone