Religie: O braku powołań kapłańskich

Wiele seminariów ma po jednym, dwóch kleryków w roczniku; czy Kościół Katolicki w Polsce ma pomysł jak temu zaradzić. Gościem Roberta Łuchniaka był ks. prof. Andrzej Kobyliński – kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.