Popołudnie RDC: Kondycja UTW w pandemii COVID-19

Raport Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Gośćmi Roberta Łuchniaka były Agnieszka Kocoń, koordynatorka programu UTW dla społeczności oraz dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – autorka raportu Zoom na UTW w pandemii COVID-19.