Południe z Animuszem: Romano Hip-hopo

O klipie Romano Hip-hopo zrealizowanym przez Fundację Dom Kultury, której założyciele zajmują się dziećmi i młodzieżą romską. Gośćmi Nuli Stankiewicz byli Ewa Pawłowska, asystentka romska, pracownik OPS Praga-Południe Małgorzata Brus z fundacji Dom Kultury oraz młodzi wykonawcy, Wirginia i Emil.