Południe z Animuszem: o niezobowiązującej przestrzeni klubowej, miejscu pomocy i zajęć dla rodzin

Gościem Marcina Stycznia była Agnieszka Tobota – prezes Fundacji A.R.T- Rodzinna Klubokawiarnia Praska.