Południe z Animuszem: małe księgarnie, wielkie idee – rynek czytelniczy 2020

Gośćmi Nuli Stankiewicz byli Katarzyna Daniluk (Korekty) i Jakub Bułat (Tarabuk).