Południe z Animuszem: Galeria Pamiątek Turystycznych

Gośćmi audycji byli Elżbieta Rydel-Piskorska – krajoznawca z Oddziału Warszawskiego Polskiego Oddziału Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Marek Kozikowski – opiekun Galerii Pamiątek Turystycznych.