Polak potrafi: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zmienia świat

Gościem Cezarego Polaka była Marta Białek-Graczyk – prezeska zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.