Łosiowisko

O Wandzie Modzelewskiej z Gładczyna

 • Piotr Szymon Łoś

 • 15.01.2023
 • 49 min 42 s

Krótki opis odcinka

Wanda z Grabowskich Modzelewska (1890-1973) była amatorką i pasjonatką, która od zapomnienia ocalała mazowiecką (i nie tylko) kulturę ludową. Była ziemianką, najpierw wspomagającą męża Mariana Modzelewskiego w prowadzeniu majątku, a po jego śmierci w 1934 roku, rolnictwem z sukcesami zajmowała się sama. Jednocześnie rozwijała swoją wielką pasję, jaką była dla niej kultura ludowa. Założyła spółdzielnię chałupniczą, w której kobiety wiejskie na jej zlecenie haftowały, a ona produkty te sprzedawała m.in. w Warszawie. Miała świadomość, że nie jest to kwestia tylko zarobku na wsi, ale również ożywienie przygaszającej kultury i sztuki najpierw Puszczy Białej (Kurpi), a potem i innych regionów Polski. Pozostawiła po sobie bardzo cenne zapiski, mimo, że u początków jej aktywności na tym polu była wątpliwość. Bo czy nanoszenie tradycyjnego wzoru haftu na obrusy, serwety i inne płótna, a używanego dotychczas np. tylko na koszulach, jest ratowaniem tradycji, czy też może kreacją zupełnie czegoś nowego? Dziś chyba już nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z kustoszką, „archiwistką”, animatorką żywej kultury ludowej, która postanowiła zachować jej wytwory dla kolejnych pokoleń. To dzięki niej między innymi, czyli Wandzie Modzelewskiej, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca ma tak piękne i mimo wszystko najbliższe oryginałowi stroje. Ponoć Mira Zimińska-Sygietyńska swoje dziewczęta chciała ubrać w stroje baletowe, ale siła argumentów Wandy Modzelewskiej była taka, że ostatecznie oboje Sygietyńscy zgodzili się, aby zespół tańczył w strojach autentycznych. Wanda Modzelewska więc, u schyłku życia, została kostiumologiem PZPiT „Mazowsze”. O Wandzie Modzelewskiej, której „Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski” ukazały się właśnie drukiem, w programie mówiła Elżbieta Miecznikowska, redaktor naukowa opracowania naukowego wymienionego dzieła W. Modzelewskiej.

Opis odcinka

Wanda z Grabowskich Modzelewska (1890-1973) była amatorką i pasjonatką, która od zapomnienia ocalała mazowiecką (i nie tylko) kulturę ludową. Była ziemianką, najpierw wspomagającą męża Mariana Modzelewskiego w prowadzeniu majątku, a po jego śmierci w 1934 roku, rolnictwem z sukcesami zajmowała się sama. Jednocześnie rozwijała swoją wielką pasję, jaką była dla niej kultura ludowa.

Założyła spółdzielnię chałupniczą, w której kobiety wiejskie na jej zlecenie haftowały, a ona produkty te sprzedawała m.in. w Warszawie. Miała świadomość, że nie jest to kwestia tylko zarobku na wsi, ale również ożywienie przygaszającej kultury i sztuki najpierw Puszczy Białej (Kurpi), a potem i innych regionów Polski.

Pozostawiła po sobie bardzo cenne zapiski, mimo, że u początków jej aktywności na tym polu była wątpliwość. Bo czy nanoszenie tradycyjnego wzoru haftu na obrusy, serwety i inne płótna, a używanego dotychczas np. tylko na koszulach, jest ratowaniem tradycji, czy też może kreacją zupełnie czegoś nowego? Dziś chyba już nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z kustoszką, „archiwistką”, animatorką żywej kultury ludowej, która postanowiła zachować jej wytwory dla kolejnych pokoleń. To dzięki niej między innymi, czyli Wandzie Modzelewskiej, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca ma tak piękne i mimo wszystko najbliższe oryginałowi stroje. Ponoć Mira Zimińska-Sygietyńska swoje dziewczęta chciała ubrać w stroje baletowe, ale siła argumentów Wandy Modzelewskiej była taka, że ostatecznie oboje Sygietyńscy zgodzili się, aby zespół tańczył w strojach autentycznych. Wanda Modzelewska więc, u schyłku życia, została kostiumologiem PZPiT „Mazowsze”.

O Wandzie Modzelewskiej, której „Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski” ukazały się właśnie drukiem, w programie mówiła Elżbieta Miecznikowska, redaktor naukowa opracowania naukowego wymienionego dzieła W. Modzelewskiej.

Kategorie:

OGÓLNY OPIS PODCASTU

Łosiowisko

Historia, tradycje, zabytki, ciekawi ludzie. Dwory, pałace, wiejskie chaty, dworce kolejowe. Przyroda: rzeki, lasy, zwierzęta. Kultura, zróżnicowanie wyznaniowe i kulturowe, mniejszości narodowe. Literatura i opowieści ludzi wsi. A wszystko jak u Reja: między panem, wójtem i plebanem. Mazowsze, Podlasie, Kurpie, ziemia radomska. Regionalizm na tle kultury oraz historii kraju i narodu. 

Odcinki podcastu (599)

 • Nieobecni - wystawa o historii Żydów ostrołęckich

  • 07.07.2024

  • 48 min 45 s

 • O Zdzisławie P. Jasińskim, artyście malarzu epoki realizmu

  • 23.06.2024

  • 48 min 04 s

 • Z historii 7 pułku ułanów lubelskich w Mińsku Mazowieckim

  • 16.06.2024

  • 47 min 12 s

 • W Muzeum Marii Dąbrowskiej w Warszawie

  • 09.06.2024

  • 47 min 33 s

 • Oblicza polskiej szlachty - wystawa portretów

  • 12.05.2024

  • 43 min 56 s

 • Z historii Papierni Królewskiej w Jeziornie

  • 03.05.2024

  • 39 min 41 s

 • Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego (SPSW)

  • 03.05.2024

  • 49 min 32 s

 • Konstytucja 3 Maja i Zamek Królewski w dobie Sejmu Wielkiego

  • 03.05.2024

  • 45 min 15 s

 • Tytus Dzieduszycki Sas - w 90. rocznicę urodzin

  • 28.04.2024

  • 47 min 58 s

 • 80-lecie I LO w Wołominie - wspomnienia Tadeusza Kielaka, cz. 2

  • 21.04.2024

  • 44 min 49 s

1
2
3
...
58
59
60