SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Łosiowisko: nowa siedziba Zespołu Szkół Drzewnych w Garbatce Letnisku

Od lewej: Marcin Tomaszewski (nauczyciel, z kaskiem kolarskim, wykonanym w całości z drewna), Mikołaj Czyszek (uczeń Technikum Drzewnego, z drewnianymi nożycami, zrobionymi w szkolnych warsztatach), Elżbieta Dziedzicka (nauczycielka) i Kamil Skawiński (uczeń Technikum Leśnego); fot. P. Łoś/RDC

Za mniej więcej dwa, trzy lata Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce Letnisku (pow. kozienicki) będzie miał nową siedzibę, na działce, którą właśnie zakupił organ prowadzący placówkę, czyli Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego. Obiekt ten poprawi warunki nauki uczniów oraz da także nowe możliwości pracy nauczycielom. Obecnie szkoła uczy na poziomie średnim młodzież w zawodach związanych z obróbką drewna (stolarz, konserwator obiektów zabytkowych z drewna i in.) oraz w dziedzinie leśnictwa, przygotowując uczniów do przyszłej pracy w lasach. Placówka, oprócz statutowej działalności prowadzi nauczanie osób dorosłych, jak też organizuje wiele przedsięwzięć kulturalnych, będąc jednym z punktów życia społeczno-kulturalnego Garbatki Letniska.

W programie udział wzięli:

– Elżbieta Dziedzicka, nauczycielka języka polskiego, wychowawczyni, animatorka działań kulturalnych, redaktor naczelna periodyku „Moja Garbatka”
– Marcin Tomaszewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych, technolog drewna (absolwent SGGW), kierownik warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce Letnisku
– Kamil Skawiński, uczeń III klasy Technikum Leśnego
– Mikołaj Czyszek, uczeń IV klasy Technikum Drzewnego

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2020 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone