Historie z szuflady: po śladach

Mamy rok sienkiewiczowski, zatem z Katarzyną Węglicką autorką książek o polskich Kresach Wojciech Marczyk rozmawiał o miasteczkach opisanych w „Trylogii” m. in. Barze, Kamieńcu Podolskim, Targowicy, Wodoktach i in., i o tym, co z nich pozostało i jakie (jeśli w ogóle) można w nich spotkać ślady dawnego splendoru.