SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Projekt edukacyjno-czytelniczy „Czytelnicy z okolicy” w Szkole Podstawowej nr 4 w Legionowie

Od października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie rusza projekt finansowany przez Urząd Miasta Legionowo przeznaczony dla uczniów klasy 3 b Szkoły Podstawowej nr 4. Honorowym Patronem projektu została rozgłośnia Radio dla Ciebie.

Przedsięwzięcie nosi tytuł „Czytelnicy z okolicy” i zostało wyłonione w konkursie Urzędu Miasta na projekty edukacyjne zapewniające rozwijanie zainteresowań, talentów oraz pogłębianie wiedzy uczniów  szczególnie uzdolnionych. Autorkami projektu są panie: Dorota Hepner- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej  oraz Marzanna Brążkiewicz –nauczyciel bibliotekarz.

Zajęcia i spotkania proponowane przez autorki nie tyko pozwolą uczniom na poszerzenie wiedzy, ale także zachęcą do samodzielnego czytania i poszukiwania informacji w różnych źródłach. Nowatorstwo projektu polegające na rozszerzonej współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami  na szerszym forum  pozwoli na stopniowe wchodzenie młodych czytelników w świat dorosłych, poszerzanie horyzontów oraz zdobywanie nowych doświadczeń niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Projekt ma także wspierać integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie będą uczyć się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniania poczucia własnej wartości. Warto podkreślić, iż projekt ukierunkowany jest także na wykorzystywanie nowych technologii informatycznych jako narzędzi w pozyskiwaniu informacji, a także sprzyjających nawiązywaniu bezpiecznych kontaktów, co nie jest bez znaczenia we współczesnym świecie. Powodzenie projektu warunkują też ciekawe metody pracy odbiegające  od metod podających, są to między innymi: wycieczki, zabawy, gry, zajęcia kulinarne, wolontariat  i  działalność praktyczna uczniów.  Niezwykle interesującym pomysłem jest zapraszanie na zajęcia gości:  autorów, twórców kultury, policjantów z Centrum Szkolenia Policji , przedstawicieli  Miejskiej Biblioteki Publicznej  oraz przedstawicieli Klubu Sportowego  Legionovia. Gościem specjalnym będzie pani Małgorzata Janina Berwid, czyli radiowa Ciotka Książkula, której audycja w Radiu dla Ciebie zainspirowała autorki do napisania projektu.

Zajęcia maja nie tylko pogłębić zainteresowanie czytaniem, ale także kładą nacisk na spotkania  z „Czytelnikami z okolicy”- mieszkańcami naszego miasta i regionu, co wpisuje się w ideę regionalizmu tak bardzo niezbędnego w  poznawaniu historii swojego kraju, swojej „małej ojczyzny”, a więc środowiska lokalnego i  najbliższych dzieciom – indywidualnych historii  i tradycji swojej rodziny.

Jednym z ważnych elementów projektu jest też dzielenie się książką w różny sposób: począwszy od założenia szkolnej budki bookcrossingu  po zbiórkę używanych książek i dostarczanie ich do osób potrzebujących – zarówno czytelników indywidualnych jak i pensjonariuszy Domów Opieki i Domu Samotnej Matki.

Warunkiem zgłoszenia projektu do konkursu było  pozyskanie przez szkołę do współpracy przy jego realizacji partnera zewnętrznego.  Tę rolę wzięły na siebie dwie instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Zajęcia potrwają do czerwca 2022 roku. Efekty związane z realizacją projektu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły, stronie UM Legionowo oraz prasie lokalnej.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone