SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Platforma cyklu życia budynku. Warsztaty wymiany doświadczeń

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pexels

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach uruchomionego projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaprasza przedstawicieli samorządu, deweloperów i zarządców nieruchomości na warsztat i debatę on-line pt. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”. Warsztat i debata mają charakter otwarty i są bezpłatne.

Projekt Eko-lokator został uruchomiony z myślą o szeroko pojętej edukacji zarządców nieruchomości, których zadaniem jest nie tylko gospodarowanie podległymi im budynkami, ale również budowanie świadomości wśród mieszkańców zarządzanej przez nich nieruchomości.

        Za co odpowiedzialny jest zarządca?

W myśl artykułu 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.). Widzimy, iż  „Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość”. Jest to ogólny zapis, ale w kolejnych punktach ustawy odnajdujemy uszczegółowienie obowiązków zarządcy, takich jak np. konieczność stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. W myśl ustawy zarządca to osoba dbająca o interes wspólny mieszkańców jakim jest ich nieruchomość w sferze finansowej jak i technicznej.

Zarządca to znacznie więcej niż finansjer i technik budynku. To on odpowiedzialny jest za reprezentowanie mieszkańców przed zarządem spółdzielni, lub wspólnoty. Jego zadaniem jest również zaznajamianie właścicieli i lokatorów mieszkań z nowymi przepisami prawnymi, ustaleniami zarządu spółdzielni, a także uświadamianie jak właściwie korzystać z mieszkania. Czy też jakie mamy dostępne rozwiązania w inwestycje na rynku które pozwolą na obniżenie kosztów utrzymania mieszkania.

        Współpraca z firmami zewnętrznymi

Obowiązkiem każdego zarządcy, jak już wiemy, jest dbałość o techniczny stan budynku, porządek, gospodarkę finansową wspólnoty. Wywiązywanie się z tych obowiązków często związane jest z koniecznością nawiązywania kontaktów z firmami różnych branż. Począwszy od usług elektryków, hydraulików, poprzez firmę sprzątającą, biuro księgowe, skończywszy na wdrażaniu nowinek technologicznych. Nawiązywanie kontaktów z takimi firmami często odbywa się poprzez Internet, lub na targach branżowych, mimo wszystko każdy sposób prowadzi do spotkania się face to face.

        Warsztat „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w najbliższym czasie bo już 9 lutego 2018r. w Warszawie stworzy taką okazję dla zarządców, członków zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, członków samorządów na warsztacie pt. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”. Będzie to warsztat który ma być punktem wyjścia do Platformy cyklu życia budynku, której zadaniem jest wymiana doświadczeń oraz budowa zaufanych relacji pomiędzy firmami zewnętrznymi a zarządcami wspólnot i spółdzielni (w szerokim ujęciu). Warsztat będzie miał charakter bezpłatny i otwarty dla każdego kto się zarejestruje. Rejestrację na warsztat będzie prowadzona przez portal evenea.pl, facebook projektu Eko-lokator, oraz portal chronmyklimat.pl. Ilość miejsc przewidziana przez organizatorów to 70.

Na warsztat „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym” zapraszamy przedstawicieli firm którzy w swojej ofercie mają odnawialne źródła energii; fotowoltaika, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe. W wydarzeniu udział wezmą też przedstawiciele instytucji świadczących dofinansowania na projekty, przedstawiciele banków które w swojej ofercie mają kredyty dla wspólnot i spółdzielni, a także przedstawiciele samorządów lokalnych. Wydarzenie ma mieć charakter networkingowy, na którym będzie można spotkać potencjalnego inwestora, oraz wykonawcę i podwykonawcę naszego przedsięwzięcia związanego z efektywnością energetyczną.
Warsztat składać się będzie z trzech sesji ogólnych, polegać one będą na referacie wprowadzającym i dyskusji wokół tematu. Pierwsza planowana sesja dotyczyć będzie roli efektywności energetycznej i OZE w rozwiązywaniu problemów współczesnego miasta: zmiany klimatu i inne problemy ekologiczne – referat wprowadzający i dyskusja. Druga sesja dotyczyć będzie OZE w wielkim mieście – jakie, jak, gdzie i kto? – dyskusja panelowa. Trzecia sesja poruszy temat integracji OZE w gospodarce mieszkaniowej. Pomiędzy wszystkimi trzema sesjami są przewidziane przerwy networkingowe.

        Badanie socjologiczne – punktem wyjścia do debaty

W ramach projektu Eko-lokator Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadził badanie socjologiczne na grupach związanych z zarzadzaniem cyklem życia budynku.  W badaniu udział wzięli: deweloperzy, przedstawiciele samorządów, zarządcy i mieszkańcy. Zostało ono przeprowadzone w losowo wybranych dużych, średnich i małych miastach Polski. Wyniki zostaną przedstawione na organizowanym 07 lutego w Warszawie warsztacie – zostaną poddane dyskusji pomiędzy uczestnikami warsztatów. Szczegółowo i szerzej zostaną omówione w trakcie debaty on-line, którą odbędzie się 14 marca i będzie można ją obejrzeć na portalu chronmyklimat.pl, facebooku projektu Eko-lokator, oraz na You Tube. W debacie wezmą udział eksperci powiązani z rynkiem mieszkaniowym, oraz energtycznym. Szczegółowe informacje o debacie będzie można znaleźć na stronie projektu oraz facebooku i oczywiście w Przestrzeni Miejskiej.

        Eko-lokator – zwiększenie wiedzy i umiejętności zarządców nieruchomości

Projekt Eko-lokator jest projektem dwuletnim, prowadzonym przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju i dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W trakcie jego realizacji przeprowadzimy 24 szkolenia, 3 warsztaty i 3 debaty on-line. W najbliższym czasie zakończymy realizację szkoleń z pierwszego tematu jakim była efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.

Przeprowadziliśmy szkolenia w Poznaniu, Krakowie, Toruniu i Lublinie. Wszystkie szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy uznali przekazywane treści za nowe, wartościowe i przydatne.

Zarejestruj się na warsztat

Harmonogram warsztatu
09.02.2018

09:00 – 09:30 – rejestracja uczestników
09:30 – 09:50 – powitanie uczestników, prezentacja projektu Eko-lokator
09:50 – 10:50 – Rola efektywności energetycznej i OZE w rozwiązaniu problemów współczesnego miasta: zmiany                                klimatu i inne problemy ekologiczne (referat i dyskusja)
10:50 – 11:00 – przerwa kawowa
11:00 – 12:15 – OZE w wielkim mieście – jakie, jak, gdzie i kto? (referat i dyskusja)
12:15 – 12:45 – przerwa kawowa
12:45 – 14:15 – Integracja OZE w gospodarce mieszkaniowej – więcej niż energia? (referat i dyskusja)
14:15 – 14:30 – zakończenie

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone