SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Konferencja „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura” odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2018. Wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Tańca i podzielona jest na trzy części: naukową, praktyczną i artystyczną. Konferencja organizowana jest w ramach programu rozwoju refleksji nad tańcem Centrum Sztuki Tańca w Warszawie.

Część naukowa (23-24 kwietnia) to kilkanaście prelekcji na temat edukacji tanecznej w różnych obszarach tańca, widzianej z różnych perspektyw, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej i socjologicznej. Kuratorki części naukowej – mgr Hanna Raszewska-Kursa i dr Aleksandra Kleinrok – miały na celu skomponowanie programu ukazującego zarówno rozmach warszawskiej edukacji tanecznej, jak i istniejące na tym polu dotkliwe luki. Badania prowadzone przez prelegentów i prelegentki pozwolą zaprezentować bogactwo działań pedagogicznych i zapytać o przyczyny – a być może i ewentualne rozwiązania – niedoborów, z jakimi boryka się stołeczne środowisko tańca. Jesienią 2018 roku zostanie wydana publikacja pokonferencyjna, na którą złożą się artykuły powstałe na podstawie referatów oraz zapisy dyskusji panelowych. Publikacja trafi do bibliotek i ośrodków badawczych w całej Polsce.

Program części praktycznej (22 kwietnia) wypełniają warsztaty taneczne. Ich tematyka została dobrana w taki sposób, aby stały się ucieleśnionym odbiciem rozważań teoretycznych. Poruszymy zagadnienia z zakresu metodyki tańca (zarówno form scenicznych, jak i społecznych), poznamy też narzędzia badawcze, które służą jego analizie. Poświęcimy uwagę wartościom, jakie niesie ze sobą spotkanie jednostek, które w tańcu stają się grupą – a może nawet wspólnotą? – budując porozumienie międzyludzkie i międzypokoleniowe. Tak ułożony program pozwoli dostrzec powiązania między somą i sophią – przyjrzeć się ciału i jego ruchowi w formie mistrzowskiego fachu i po prostu – ludzkiego kontaktu. Kuratorką programu jest Maja Katarzyna Molska (Warsaw Dance Department).

Części naukową i praktyczną codziennie uzupełniać będzie część artystyczna, którą stanowią spektakle wybrane przez komisję w składzie: Julia Hoczyk, Adam Kamiński, Janusz Marek. Będą to prace osadzone w różnych estetykach tańca współczesnego. Jedne z nich skupią się na kreowaniu nastroju, inne na eksperymencie myślowym. Niektóre będą zadawać niewygodne pytania, inne zaś nasycą publiczność wyrazistymi emocjami. Widownia będzie mogła spotkać się z szerokim wachlarzem możliwości współczesnej choreografii. Wspólnym mianownikiem prezentowanych tytułów jest staranność budowania obrazu scenicznego i artystyczna wiarygodność. Po spektaklach publiczność zostanie zaproszona do wymiany myśli i wrażeń z artystami i artystkami. Gospodyniami spotkań będą badaczka Julia Hoczyk i kuratorka części artystycznej: Agata Życzkowska.

W 2018 roku CST koncentruje się na tematyce edukacji. W 2019 roku głównym tematem stanie się działalność artystyczna, której przyjrzymy się m.in. w ramach konferencji „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku”. Zachęcamy do udziału we wszystkich częściach tegorocznej konferencji, a także jej przyszłorocznej odsłonie. Zapraszamy do włączenia się w rozważania: do przyglądania się przeszłym dokonaniom tanecznym w stolicy, opisywania i analizowania teraźniejszości oraz wspólnego stawiania pytań na przyszłość.

——————-

IDEA CST

Projekt „Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-2019” powstał z inicjatywy kilku organizacji pozarządowych, które funkcjonują w ramach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca przy Biurze Kultury m.st. Warszawy. Prowadzony jest przez Fundację Artystyczną PERFORM i Fundację Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA” pod nazwą CST. W ramach programu z CST współpracuje obecnie 19 fundacji, stowarzyszeń i niezależnych kolektywów, które działają na rzecz mieszkańców Warszawy i zajmują się tańcem współczesnym, performansem i sztukami pokrewnymi. Organizacje te działają głównie na polu edukacji tanecznej, produkcji i prezentacji spektakli oraz teorii i krytyki tańca. Głównym celem CST jest promocja działań tych organizacji, kolektywów i artystów/ek poprzez zbudowanie atrakcyjnej oferty dla miłośników/ek tańca i współpraca na polach artystycznym, edukacyjnym, społecznym i teoretycznym.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-2019 to trzyletni projekt realizowany w partnerstwie z Domem Kultury Kadr na Mokotowie.

Warszawa wciąż nie ma swojego stałego miejsca dla tańca. My próbujemy to zmienić.

W 2018 roku w Centrum Sztuki Tańca w Warszawie skoncentrujemy się na szeroko pojętej edukacji w dziedzinie tańca współczesnego. Będzie to zarówno edukacja taneczna skierowana do profesjonalistów i amatorów z zakresu praktyki i teorii tańca, jak i bogata oferta spektakli oraz premier stanowiąca dopełnienie i kwintesencję działań edukacyjnych. Nasza tegoroczna oferta poszerzy się o warsztaty taneczne, master classy, laboratoria środowiskowe, wystawę, warsztaty pisania o tańcu, animacje, kino tańca oraz artykuły o tematyce tanecznej. Kuratorzy i kuratorki poszczególnych działów, pedagodzy tańca, animatorzy i animatorki, tancerze i tancerki, choreografowie i choreografki oraz dyrekcja CST postarają się w tym roku pokazać, jak wiele twarzy i możliwości niesie ze sobą taniec współczesny nie tylko pod kątem artystycznym, ale także edukacyjnym. Głównym punktem programu stanie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z dziedziny tańca „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”. Zapraszam na wspólne doświadczanie sztuki tańca w 2018 roku”.

Paulina Święcańska, Dyrektorka CST

„W tym roku będziemy kontynuować prezentację spektakli. W pierwszej połowie roku zobaczymy różnorodne prace, ale przede wszystkim duety, dwa z nich podczas części artystycznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja kultura”. Obok artystów i artystek związanych z CST w ramach tej konferencji zapraszamy niezależnych twórców z Warszawy oraz prezentujemy spektakle z innych miast w Polsce. Po spektaklach będą odbywały się spotkania artystów z widzami zarówno w formie tradycyjnej rozmowy z możliwością zadawania pytań przez publiczność, jak i w formie eksperymentalnych gier i dyskusji, których ideą jest włączanie i mocniejsze zaangażowanie widzów w szerszą rozmowę o tematyce spektakli. Wszystkie te działania mają na celu dopełnienie programu edukacji, na które w tym roku będzie położony szczególny nacisk. Pragniemy prezentować spektakle, gdzie poprzez kontakt z żywą sztuką będziemy edukować następne pokolenia, ale też widzów w każdym wieku w tej niezwykłej dziedzinie sztuki, jaką jest taniec współczesny”.

Agata Życzkowska, Dyrektorka CST

————————

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, Edukacja, Kultura”

Wykłady, warsztaty taneczne, spektakle, spotkania artystów z widzami

22.04.2018 (niedziela)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Przez Pryzmat Ruchu – Program Warsztaty Taneczne

Kuratorka Programu Warsztaty Taneczne: Maja Katarzyna Molska / Fundacja Movementum / Warsaw Dance Department

10:00 – 11:30 – Izabela Chlewińska – Blisko coraz bliżej – warsztat dla dzieci w wieku 2-4 lata wraz z opiekunami

11:45 – 13:15 – Natalia Oniśk – Kontakt Improwizacja

13:15-14:45 – Alicja Złoch – lekcja tańca klasycznego jako poznanie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania póz i fraz baletowych

15:00 – 16:30 – Anna Opłocka i Zuzanna Kupidura – Warsztaty kinetografii wg. metody Labana-Knusta – podstawy notacji i analizy ruchu

16:30 – 18:00 – Piotr Zgorzelski – Metodologia nauczania polskich tańców tradycyjnych w formach niescenicznych

Nabór na warsztaty na stronie CST http://centrumsztukitanca.eu/warsztaty/

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod adres warsztatywdd@gmail.com

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA – Program Prezentacji Spektakli

Spektakle wybrane na rok 2018 przez Komisję w składzie Julia Hoczyk, Adam Kamiński, Janusz Marek

Kuratorka spektakli w ramach konferencji: Agata Życzkowska

18:30 – Oficjalne otwarcie konferencji

Program Prezentacji Spektakli –„Melancholia” / Jakub Lewandowski

Po spektaklu spotkanie artystów z widzami prowadzi Julia Hoczyk

23.04.2018 (poniedziałek)

CZĘŚĆ NAUKOWA

Kuratorki: mgr Hanna Raszewska-Kursa, dr Aleksandra Kleinrok

Osoby zainteresowane udziałem w części naukowej konferencji prosimy o rejestrację pod adresem konferencja@centrumsztukitanca.eu. W tytule maila prosimy wpisać: Konferencja CST – rejestracja. Wstęp jest bezpłatny.

BLOK I

10.00-10.20 – mgr Hanna Raszewska-Kursa – wprowadzenie do części naukowej konferencji

10.20-11.00 – mgr Olga Ziopaja – Oczekiwane kompetencje nauczycielskie w kontekście specyfiki pracy z tancerzem – Warszawa na tle ogólnopolskim

11.00-11.40 – Emilia Cholewicka – „Balet jest kobietą.” Rola płci w edukacji tanecznej i na rynku tańca. Warszawa w kontekście ogólnopolskim

Prowadzenie bloku I: mgr Magdalena Przybysz

BLOK II

12.10-12.50 – Małgorzata Matuszewska – Taniec w warszawskich bibliotekach

12.50-13.30 – mgr Paulina Święcańska – Działania site-specific jako forma edukacji amatorów w Warszawie

Prowadzenie bloku II: mgr Magdalena Przybysz

BLOK III

14.00-14.40 – dr hab. Tomasz Nowak – Tańce narodowe jako forma edukacji. Środowisko warszawskie w XX wieku

14.40-15.20 – mgr Anna Opłocka – Kinetografia w Warszawie. Edukacja i zastosowania – zarys historii

15.20-15.50 – dyskusja panelowa z udziałem prelegentów/tek bloków I-III

Prowadzenie bloku III i dyskusji: dr Magdalena Malska

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA – Program Prezentacji Spektakli

18:00 – Program Prezentacji Spektakli „Królestwo”/Magda Jędra

19:30 – Program Prezentacji Spektakli „Project Monster”/Tomasz Bazan

Po spektaklu spotkania artystów z widzami prowadzą Julia Hoczyk i Agata Życzkowska

24.04.2018 (wtorek)

CZĘŚĆ NAUKOWA

BLOK IV

10.00-10.40 – mgr Justyna Stanisławska – „Tańcząc poznaję świat.” Taniec jako element edukacji przedszkolnej w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych i ofertach komercyjnych na terenie m.st. Warszawy

10.40-11.20 – mgr Zuzanna Kupidura – Kierunek Taniec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Historia, pedagodzy, działalność

Prowadzenie bloku IV: dr Magdalena Malska

BLOK V

11.50-12.30 – mgr Katarzyna Milczewska – Proces stawania się transnarodowym profesjonalistą. Biografie warszawskich tancerzy tańca współczesnego

12.30-13.10 – mgr Marta Seredyńska – Międzynarodowe projekty edukacyjne w Warszawie – szansa rozwoju dla profesjonalistów

Prowadzenie bloku V: mgr Julia Hoczyk

BLOK VI

13.40-14.20 – mgr Joanna Sibilska – Warszawska szkoła baletowa – jedna z najstarszych w Europie. Historia, rozwój, zmiany

14.20-14.40 – mgr Anna Banach – Warszawska edukacja taneczna poza instytucjami w XX wieku

14.40-15.00 – mgr Julia Hoczyk – Warszawska edukacja taneczna poza instytucjami współcześnie

15.00-15.30 – dyskusja panelowa z udziałem prelegentów/tek bloków IV-VI

Prowadzenie bloku VI i dyskusji: dr Joanna Szymajda

15.30-15.40 – mgr Hanna Raszewska-Kursa, dr Aleksandra Kleinrok – zamknięcie części naukowej konferencji

18:00 – podsumowanie i zamknięcie konferencji, Scena Broadway

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA – Program Prezentacji Spektakli

19:00 – Program Prezentacji Spektakli „#DBRMPP”/Katarzyna Gorczyca/Oskar Malinowski

Po spektaklu spotkanie artystów z widzami prowadzą Julia Hoczyk i Agata Życzkowska

Bilety na spektakle 10 zł dostępne na stronie http://www.dkkadr.waw.pl lub tel. 22 843 88 81

Dla uczestników konferencji części naukowej lub praktycznej wstęp na spektakle bezpłatny

———————————-

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Organizatorzy: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu: Dom Kultury Kadr

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Ciało się, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, e-teatr, teatr dla was.pl, miesięcznik TEATR, RDC, Warsawholic, Going., TANIEC

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba 2017-2019: Dom Kultury Kadr ul. Przemysława Gintrowskiego 32 02-697 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronie:

http://centrumsztukitanca.eu/konferencja-2018/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

Twitter: https://twitter.com/CSTwWarszawie

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2018 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone