SŁUCHAJ ONLINE
MENU

II Festiwal Usłyszeć Architekturę

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim (Pałac Bielińskich)
Ogólny program:

25.09.2021
17.00 – 18.00 koncert 3xS” czyli włoskie i hiszpańskie oblicza stylu galant
18.15 – 19.00 oprowadzanie po pałacu
I grupa – Historia pałacu i rodziny Bielińskich, poprowadzi Lidia Sitek (Westybul i Sala Balowa)
II grupa – przestrzenie na codzień niedostępne, poprowadzi Marlena Strzyżewska (Piwnice i Wieże)
III grupa – Oryginalne dekoracje wnętrz, poprowadzi Anna Feliks (Sale Freskowe)
19.15 – 20.30 koncert Sentymentalizm w muzyce” kameralne utwory Carla Philppa
Emmanuela Bacha

26.09.2021
17:00 do 18:10

Wstęp do każdego z koncertów wygłosi dr hab. Marek Nahajowski

Koncert I – 25.09.2021: godzina 17:00

3xS” czyli włoskie i hiszpańskie oblicza stylu galant

3xS jest projektem poświęconym muzyce trzech kompozytorów działających na pograniczu epok baroku i klasycyzmu – Giuseppe Sammartiniego, Domenica Scarlattiego i Antonia

Solera. Pierwszy z nich był oboistą, a zarazem jednym z ostatnich wielkich wirtuozów fletu podłużnego. Większą część życia spędził w Anglii, współpracując z czołowymi

kompozytorami tego czasu, a zwłaszcza z Händlem. Jego sonaty fletowe, skomponowane zgodnie z założeniami estetycznymi wczesnoklasycznego stylu galant (jakkolwiek

pobrzmiewają w nich jeszcze echa muzyki Vivaldiego), odznaczają się bogactwem inwencji melodycznej, bogatą ornamentyką i wirtuozowskim traktowaniem partii solowej. Interesujący

kontrapunkt dla tych dość rzadko wykonywanych kompozycji stanowią utwory jednych z najwybitniejszych klawesynistów epoki związanych przez większość życia dworem

królewskim w Madrycie. Sonaty Solera i Scarlattiego, pomimo niewielkich rozmiarów, znacząco wyprzedzają muzykę swojego czasu, zaskakując nowatorstwem harmoniki,

nawiązaniami do stylu hiszpańskich tańców ludowych oraz – nierzadko – wybujałą, indywidualną i niemal romantyczną ekspresją.

PROGRAM:

 

Giuseppe Sammartini (1695-1750) Sonata g-moll (IGS 45) na flet podłużny i basso contiuno

Allegro, Adagio, Allegro [Sonatas for an Accompanied Instruments, manuskrypt Sibley US-R

406133]

Antonio Soler (1729 – 1783) Sonata G-dur nr 4 na klawesyn solo

Giuseppe Sammartini (1695-1750) Sonata C-dur (IGS 30) Allegro, Andante, Allegro Assai

[Sonatas for an Accompanied Instruments, manuskrypt Sibley US-R 406133]

Domenico Scarlatti (1685 – 1757) Sonata h-moll K87 na klawesyn solo

 

Giuseppe Sammartini (1695-1750) Sonata f-moll (IGS 42) Andante, Spiritoso, Allegro

[Sonatas for an Accompanied Instruments, manuskrypt Sibley US-R 406133]

 

Domenico Scarlatti (1685 – 1757) Sonata d-moll K141 na klawesyn solo

 

Giuseppe Sammartini (1695-1750) Sonata F-dur (IGS 35) Allegro, Andante, Allegro [Sonatas

for an Accompanied Instruments, manuskrypt Sibley US-R 406133]

 

WYKONAWCY:

Filatura di Musica w składzie:

Marek Nahajowski – flet podłużny

Justyna Młynarczyk – viola da gamba

Marek Pilch– klawesyn

 

Koncert II – 25.09.2021: „Sentymentalizm w muzyce” kameralne utwory Carla Philppa

Emmanuela Bacha reprezentujące tzw. Empfindsamer Stil (muzyczny odpowiednik stylu

sentymentalnego w literaturze)

Carl Philipp Emmanuel Bach, najsłynniejszy z synów Johanna Sebastiana Bacha, działający

przez wiele lat na dworze Fryderyka II Wielkiego w Berlinie, a następnie w Hamburgu, jest

uważany za czołowego przedstawiciela Emfindsamer Stil czyli muzycznego odpowiednika

sentymentalizmu w literaturze. Ten styl muzyczny, wypracowany w XVIII wieku w

Niemczech, miał wyrażać „prawdziwe i naturalne” uczucia. Został wypracowany w opozycji

do barokowej teorii "sztucznych" afektów, zgodnie z którą cały utwór (lub jego część) miał

być utrzymany w jednym nastroju (afekcie). W częściach utworach typowych dla tego stylu

znajdujemy nagłe kontrasty charakterów, niespodziewane przeskoki od łagodnej śpiewności

do żywiołowej wesołości, od tragicznego patosu do tanecznej lekkości itd. Zespół Filatura di

Musica przedstawi kameralne kompozycje berlińskiego Bacha, zarówno w triowym (flet,

skrzypce, Basso Continuo) jak i w solowym ujęciu (flet i Basso Continuo, skrzypce i

klawesyn obligato, sonata na klawesyn solo), wykonując je na kopiach historycznych

instrumentów z czasów szkoły berlińskiej.

PROGRAM:

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1778)

Sonata d-moll Wq145 na flet, skrzypce i basso continuo

Sonata a-moll Wq128 na flet i basso continuo

Sonata A-dur cz1 Allegro assai Wq55/4 na klawesyn solo

Sonata h-moll Wq76 na skrzypce i klawesyn obligato

Sonata C-dur Wq149 na flet, skrzypce I basso continuo

 

WYKONAWCY:

 

Filatura di Musica w składzie:

Magdalena Pilch–flet traverso

Judyta Tupczyńska–skrzypce barokowe

Justyna Młynarczyk – viola da gamba

Marek Pilch–klawesyn

 

Koncert III – 26.09.2021

“Dans l’éclat du Roi le Soleil” – muzyka baroku francuskiego z czasów Ludwika XIV– muzyka baroku francuskiego z czasów Ludwika XIV

Koncert dedykowany muzyce dojrzałego baroku francuskiego z kręgu kompozytorów

związanych z dworem Ludwika XIV. W programie znajdują się dwie kameralne kantaty na

sopran, flet, skrzypce i basso continuo oparte na modnej w ówczesnej Francji tematyce

mitologicznej (mityczne syreny a także historia Orfeusza), oraz suita La Française

największego francuskiego kompozytora z tamtych czasów Françoisa Couperina,

prezentująca słuchaczom rozbudowaną sonadę – uwerturę wraz z szeregiem tańców typowych

dla suity francuskiej. Cały program wykonywany jest na instrumentach typowych dla

dworskiej muzyki kameralnej wykonywanej na dworze Króla-Słońce, a więc na

jednoklapowym bukszpanowym flecie poprzecznym, na skrzypcach barokowych, violi da

gamba i klawesynie.

PROGRAM:

Thomas-Louis Bourgeois (1676 – 1750) Les Sirènes [Cantates françoises 1708]

François Couperin (1668 – 1733) La Françoise [Les Nations 1726]

 

Louis-Nicolas Clerambault (1676 – 1749) Orphée [1 er Livre 1710]

WYKONAWCY:

Katarzyna Bienias – sopran solo

 

Filatura di Musica w składzie:

Magdalena Pilch – flet traverso

Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe

Justyna Młynarczyk – viola da gamba

Marek Pilch – klawesyn

 

Kierownik Artystyczny dr hab. Magdalena Pilch

Prelekcja i przygotowanie tekstów dr hab. Marek Nahajowski

 

Projekt autorski Fundacji Ars Chori. Pomysł: Patrycja Domagalska-Kałużą, Magdalena Pilch

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone