63 dni Powstania Warszawskiego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

10 sierpnia 1944

10 sierpnia 1944, czwartek. Wschód słońca 5:26, zachód 20:28, średnia temperatura powietrza 18°C, zachmurzenie zmienne.

Niemcy wzywają cywilów do opuszczenia stolicy. Hitlerowcy wystosowali ultimatum, którego treść umieścili na ogłoszeniach rozrzucanych z samolotów po Warszawie. Po raz pierwszy użyli moździerza „Karl” (kal. 610 mm, waga pocisku 2200 kg).

To nie ostudziło jednak woli walki Polaków. Nocą otrzymują amunicję i broń od Brytyjczyków, którzy przeprowadzili udane zrzuty nad Kampinosem, Śródmieściem i Mokotowem. Powstańcy wzmacniają swoje pozycje od Alei Ujazdowskich po ulicę Książęcą. Mimo naporu nieprzyjaciela, utrzymują też placówki przy ulicy Okopowej, w rejonie cmentarzy i na Stawkach. Udaje się też odzyskać placówki przy Karowej, a na Powiślu umacniają swoje pozycje oddziały kpt. „Krybara”. Udaje im się odzyskać placówki na Karowej, a od strony ul. Kopernika obsadzają spalony Plac Staszica.

Oddział porucznika Andrzeja Chyczewskiego „Gustawa” przedostaje się do Lasów Chojnowskich, a grupa podporucznika Jerzego Gołębiowskiego „Stacha” kanałami dociera do Śródmieścia. Nie wszyscy. Kilku, w tym dowódca, zabłądziwszy ginie, wychodząc na stronę niemiecką. Zgrupowanie „Chrobry II” zdobywa browary Haberbuscha miedzy Grzybowską a Krochmalną.

Trwa systematyczny ostrzał Elektrowni Warszawskiej, która nieprzerwanie zaopatruje miasto w prąd. Na Ochocie oddziały RONA prowadzą dalszą pacyfikację dzielnicy. „Reduta Wawelska” nadal odpiera ataki wroga. Wieczorem, po dwóch dniach kopania, obrońcy Reduty mają gotowe przejście do kanałów.

Z raportu w dzienniku bojowym 9. Armii niemieckiej: „W Warszawie nasze grupy szturmowe posuwają się powoli. Powstańcy wzmacniają swoje punkty oporu. „Grupa Kamiński” walczy jeszcze na Ochocie: wydaje się, że chwilowo rabunek jest dla niej ważniejszy”.

BBC nadaje ostrzeżenie we wszystkich językach europejskich pod adresem hitlerowców. Jego treść brzmi: Raporty otrzymane od dowódcy Polskiej Armii Krajowej walczącej w Warszawie stwierdzają, że niemieckie władze wojskowe nie tylko rozstrzeliwują polskich jeńców wziętych do niewoli podczas działań wojennych w stolicy, lecz również wbrew wszelkim zasadom humanitarnym i prawu międzynarodowemu traktują w najbardziej nieludzki sposób ludność cywilną Warszawy. Wojska niemieckie nachodzą całe dzielnice miasta, mordując z premedytacją mężczyzn, kobiety i dzieci, używając ich jako osłony dla swoich czołgów i wozów pancernych.

Ostrzega się niniejszym niemieckie władze wojskowe i cywilne oraz podległy im personel wojskowy i cywilny, że:

1) wszelkie osoby, zarówno wojskowe, jak i cywilne, odpowiedzialne za nakazywanie lub wykonywanie tych okrucieństw, będą odnalezione i należycie ukarane przez zwycięskie Narody Zjednoczone;

2) niemieckie władze wojskowe w strefie działań wojennych będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo i odpowiednie traktowanie polskiej ludności cywilnej w ogóle, a wziętych do niewoli żołnierzy Polskiej Armii Krajowej w szczególności.

« »
© 2018 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie