SŁUCHAJ ONLINE
MENU
Słuchaj ONLINE
rdc player

Wybory 2020. Zasady sanitarne w lokalach. Jak głosować bezpiecznie?

fot. PAP/Paweł Jaskółka

Druga tura wyborów prezydenckich 2020 już w najbliższą niedzielę. W związku z epidemią koronawirusa, podobnie jak przed dwoma tygodniami głosowanie w lokalach wyborczych będzie przeprowadzone z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Członkowie obwodowych komisji otrzymają m.in. jednorazowe rękawiczki, maseczki i przyłbice. Lokale będą wietrzone, a powierzchnie dezynfekowane.

ZOBACZ AKTUALNĄ MAPĘ ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM W POLSCE

W ostatecznej wersji rozporządzenia resortu zdrowia zapisano, że członków obwodowej komisji wyborczej wyposaża się w jednorazowe rękawice ochronne, w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb, oraz płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję.

Środki ochrony osobistej dla członków komisji

Członkowie komisji wyborczych otrzymają także maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta oraz przyłbice. Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie będzie obsługiwał wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposażony zostanie wyłącznie w przyłbice.

W lokalu wyborczym w tym samym czasie będzie mogła przebywać nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem m.in. członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych.

Lokale mają być wietrzone przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy i co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut. Wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej. Stanowiska pracy poszczególnych członków komisji maja być tak zorganizowane, by zachować między nimi co najmniej 1,5 m odstępu. Stoły mają nie być pokryte suknem ani żadnym innym „wchłanialnym materiałem”.

Dezynfekcja rąk i powierzchni

Zalecana jest też stała praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony. Przy wejściu, w widocznym miejscu, ma być umieszczony płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców.

Powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, będą przemywane płynem do dezynfekcji. Ma to być realizowane przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy oraz nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania. Nie będzie to przerywało głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

W rozporządzeniu wskazano, że środki ochrony osobistej, o których mowa w rozporządzeniu, spełniają normy udostępnione na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia w zakładce „Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19”.

W obwodach głosowania utworzonych za granicą nie będzie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny w państwie przyjmującym, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych.

Kiedy głosujemy?

Niedzielne głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich będzie możliwe w godzinach 7:00-21:00. W kraju głosowanie ma się odbyć metodą mieszaną – w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie.

Więcej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone