SŁUCHAJ ONLINE
MENU

3173 uczniów nie dostało się do żadnej szkoły. Wyniki rekrutacji

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska (L) oraz dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Joanna Gospodarczyk (P)/fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

3173 kandydatów aplikujących do szkół średnich w Warszawie nie dostało się do żadnej ze szkół, ponad 82 procent z nich to uczniowie, którzy chcieli uczyć się w liceach, co czwarty z nich (756 osób) ma świadectwo z czerwonym paskiem – poinformowała we wtorek wiceprezydent Renata Kaznowska.

We wtorek w Warszawie ogłoszono wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich: od godziny 9.00 uczniowie mogli za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dowiedzieć się, do których szkół zostali zakwalifikowani. Listy zakwalifikowanych wywiesiły też szkoły.

17 tysięcy aplikujących spoza Warszawy

Wiceprezydent stolicy podała, że w tym roku do szkół średnich (liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych) w Warszawie aplikowało ponad 47 tys. uczniów, w tym ponad 17 tys. spoza Warszawy. Ostatecznie wymagane dokumenty do szkół złożyło 45288 absolwentów, z czego 33865 kandydatów aplikowało do liceów.

Przypomniała, że w ubiegłych latach kandydatów do szkół średnich w Warszawie było około 19 tys. W tym roku o przyjęcie do szkół ubiega się więcej uczniów niż w latach ubiegłych. Chodzi o dwa roczniki: pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych i ostatni rocznik gimnazjalistów.

Upchnięci

Wiceprezydent poinformowała także, że dla podwójnego rocznika przygotowano 43 tys. miejsc w szkołach. Ostatecznie te liczbę miejsc zwiększono do 45263 miejsc.

Podała, że do stołecznych liceów, techników i szkół branżowych zakwalifikowało się 41870 absolwentów. 46 proc. kandydatów dostało się do szkoły pierwszego wyboru. 4626 dostało się do szkół wskazanych na miejsca wskazane przez uczniów jako dziewiąta i kolejna preferencja.

W Warszawie kandydaci mogli składać podania do takiej liczby szkół i klas, do jakiej chcieli (nie było w tym roku ograniczeń). Musieli tylko wskazać swoje preferencje, tzn. szkołę pierwszego wyboru i wskazać kolejne wybory. Rekordzista aplikował do 197 oddziałów.

Wyższy próg

Według Kaznowskiej wzrosły liczby punktów, którymi młodzież mogła się kwalifikować: w LO im. Kazimierza Wielkiego z 89 w ubiegłym roku do ponad 100 punktów, w szkole im. Zbigniewa Herberta z 93 do ponad 100.

Do wybranych przez siebie liceów nie dostali się uczniowie, którzy mieli nawet 190 punktów. Ponad jedna trzecia kandydatów nieprzyjętych do żadnej ze szkół miała od 110 do 190 punktów. To stanowi 1378 osób – poinformowała Kaznowska.

Mamy też takie przypadki, których również się spodziewaliśmy, że w renomowanych liceach, takich jak Stanisława Staszica czy Batorego, będzie aż 5 klas, w których uczyć się będą sami olimpijczycy. Ani jednego innego ucznia. To oznacza, że liczba punktów, jak pozwalała dostać się do tych liceów, również wzrosła – oceniła wiceprezydent.

Rekrutacja uzupełniająca

Od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie będą wypełniać wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie, ale wniosek o przyjęcie będą składać bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Formę wniosku określa dana szkoła. Do wniosku o przyjęcie kandydat musi dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy w ramach rekrutacji uzupełniającej będą starać się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie w zawodach, otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych/sportowych/mistrzostwa sportowego/klas wstępnych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie).

Publicznie

19 sierpnia komisje rekrutacyjne w szkołach podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Do 27 sierpnia kandydaci będą musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 28 sierpnia komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Czytaj też:

Rekrutacja do liceów. Szef MEN spotkał się z prezydentem Warszawy

Wojewoda: nie ma ogromnego problemu z miejscami w szkołach

Kuratorium oświaty: w szkołach więcej miejsc niż absolwentów

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2020 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone