SŁUCHAJ ONLINE
MENU

WSA o decyzji ws. działki związanej z „aferą reprywatyzacyjną” w stolicy

W głębi po prawej działka ul. Chmielna 70/rok 2007/fot. Łeba, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w środę decyzje komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w sprawie działki przy Chmielnej 70. Według komisji reprywatyzacja ta nastąpiła niezgodnie z prawem. Od sprawy tej działki rozpoczęła się w stolicy tzw. afera reprywatyzacyjna.

Uchylone przez sąd decyzje komisji były jednymi z pierwszych rozstrzygnięć tego organu wydanymi w lipcu 2017 r. i utrzymanymi w listopadzie tego samego roku. Komisja weryfikacyjna uchyliła wtedy decyzję prezydent Warszawy ws. reprywatyzacji słynnej działki przy Chmielnej 70. Według komisji, miasto nie mogło przekazać praw do niej trójce handlarzy roszczeń, bo ostatni właściciel 2/3 działki, jako obywatel Danii, został spłacony przez polski rząd.

Uchylając w całości decyzje miasta, komisja odmówiła przyznania praw do działki trzem osobom, które o nie wystąpiły i je uzyskały w 2012 r. Komisja uznała je za nieuprawnione do roszczeń po Janie Holgerze Martinie, obywatelu Danii. Według komisji, przyjęcie że miał on uprawnienia roszczeniowe było rażącym naruszeniem prawa administracyjnego przez prezydent miasta.

Uchylona decyzja komisji

W środę warszawski sąd administracyjny uchylił te decyzje komisji. Sąd zasądził też od komisji po blisko 700 zł z tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego ratuszowi i trzem beneficjentom tej reprywatyzacji: Januszowi Piecykowi, mec. Grzegorzowi Majewskiemu i Marzenie K. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, powodem uchylenia decyzji komisji były nieprawidłowości procesowe dotyczące m.in. przesłanki posiadania gruntu.

Komisja weryfikacyjna odnosząc się do tej decyzji sądu zauważyła, że w ustnych motywach sąd podzielił ustalenia komisji co do obywatelstwa duńskiego dawnego właściciela nieruchomości. „Zatem Komisja zasadnie ustaliła, że beneficjenci decyzji bezpodstawnie nabyli nieruchomość, zaś reprywatyzacja nieruchomości przy ul. Chmielnej 70 w zakresie 2/3 była niezgodna z prawem” – podkreśliła komisja.

Organ nie zgodził się przy tym ze wskazanymi przez sąd błędami proceduralnymi. Komisja nie wykluczyła skierowania w tej sprawie skargi kasacyjnej do NSA.

Początek afery reprywatyzacyjnej

Ujawnienie w 2016 r. szczegółów sprawy działki przy Pałacu Kultury i Nauki (Chmielna 70) – wartej ok. 160 mln zł zapoczątkowało wyjaśnianie afery reprywatyzacyjnej w stolicy.

Na mocy decyzji ratusza z 2012 r., działkę przejęły osoby, które nabyły roszczenia: Janusz Piecyk, mec. Grzegorz Majewski i Marzena K. (siostra mec. Roberta N., jedna z oskarżonych w sprawach tzw. afery reprywatyzacyjnej). Miasto przyznało im prawo wieczystego użytkowania działki mimo, że w latach 50. odszkodowanie za nią, na mocy układu indemnizacyjnego, dostał Holger Martin. Po wybuchu afery zrzekli się oni praw do działki, a prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz uznała decyzję z 2012 r. za pochopną. Odpowiedzialnością obarczyła zwolnionych wtedy m.in. urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami. Twierdziła, że ukryli przed nią pismo Ministerstwa Finansów ws. spłacenia roszczeń Duńczyka.

W sprawie dotyczącej tej działki w grudniu 2020 r. zapadł wyrok NSA dotyczący kwestii stwierdzenia przejścia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W orzeczeniu tym sąd uznał, że teren powinien należeć do Skarbu Państwa, a układ indemnizacyjny na linii Polska-Dania został w tym przypadku zrealizowany. Oznacza to, że wszelkie roszczenia do tej nieruchomości zostały już zaspokojone

WSA w Warszawie sukcesywnie rozpatruje kolejne odwołania od decyzji komisji weryfikacyjnej. W ubiegłym roku sąd ten uchylił decyzje komisji ws. nieruchomości przy m.in. Dąbrowskiego 18, Mokotowskiej 63, Złotej 62, Emilii Plater 14, Noakowskiego 16. Kilkanaście innych decyzji sąd uchylił w poprzednich dwóch latach. WSA utrzymał też część decyzji komisji w sprawach m.in. Emilii Plater 15, Zielnej 32, Czerskiej 3, Pięknej 49, Borzymowskiej oraz Wałbrzyskiej.

W sprawie decyzji komisji weryfikacyjnej prawomocnie wypowiedział się już raz Naczelny Sąd Administracyjny. W listopadzie ub.r. NSA po raz pierwszy ostatecznie potwierdził nieważność decyzji komisji dotyczących trzech nieruchomości położnych przy Placu Defilad w Warszawie.

Czytaj też:

„Policzek dla ofiar reprywatyzacji”. H. Gronkiewicz-Waltz z tytułem

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2022 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone