Warszawa. Protestowali przeciw bierności mundurowych przy eksmisjach

Mówią „Nie” łamaniu praw społecznie wykluczonych. Komitet Obrony Praw Lokatorów organizuje pikietę w Warszawie. Uczestnicy spotkają się przed Komendą Stołecznej Policji, aby sprzeciwić się bezczynności mundurowych podczas dzikich eksmisji.