SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Sejmik Mazowsza przyjął wojewódzki plan gospodarki odpadami

fot. Pixabay

Dynamiczny wzrost masy selektywnie zbieranych odpadów – to założenie „Planu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego 2024”. Dokument został we wtorek przyjęty przez mazowieckich radnych.

Mazowsze od dwóch lat nie miało prawidłowo uchwalonego planu gospodarki odpadami, czyli dokumentu, który wskazuje kierunki polityki zarządzania gospodarką odpadami i sposób osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Mazowieccy radni uchwalili plan jednogłośnie. W dyskusji wielokrotnie odnosili się do historii prac nad dokumentem. W 2016 r. sejmik województwa mazowieckiego przyjął plan gospodarowania odpadami (PGO), który został zakwestionowany przez wojewodę, a potem uchylony przez sąd administracyjny w obu instancjach.

To dobra informacja nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim mieszkańców – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Straciliśmy mnóstwo czasu na to, żeby ten plan został uchwalony. Tak naprawdę dopiero w połowie roku ubiegłego doszło do ponownych prac, widząc że ta argumentacja przed sądem się nie obroniła. Jako klub PiS poprzemy uchwałę w sprawie tego planu. Jest on niewątpliwie potrzebny, ale spóźniony. Spóźniony przez irracjonalny upór – oceniał radny Michał Prószyński (PiS).

Zgodnie z ustawą o odpadach PGO musi być uzgodniony z ministrem środowiska. Najnowsza wersja PGO została pozytywnie zaopiniowana przez MŚ w połowie grudnia.

Cieszę się, że udało się taki plan, projekt, przygotować, który jest zgodny ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska i zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska, bo wiemy jak to było w zeszłym roku – komentował radny Wojciech Zabłocki (PiS).

Ewa Orzełowska (PSL), członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, podkreślała, że prace nad nowym PGO rozpoczęły się już w styczniu 2018 r.

Prace rozpoczęły się 25 stycznia 2018 r. (…). W międzyczasie oczywiście nie zgadzaliśmy się z rozstrzygnięciem sądu, ale równolegle rozpoczęliśmy również prace” – podkreślała. „Pamiętajmy również o tym, że przez ostatnie pół roku trwała dyskusja z panem ministrem na temat przeszacowania naszych mocy przerobowych, jeśli chodzi o wojewódzki plan. My cały czas twierdziliśmy, że te moce nie są przeszacowane, z czym 12 grudnia zgodził się pan minister – mówiła. I zaapelowała do wszystkich radnych, by plan poparli.

Przyjęcie PGO 2024 umożliwi samorządom województwa mazowieckiego, na równi z innymi samorządami w Polsce, korzystanie ze środków europejskich w obszarze gospodarki odpadami, w tym ze środków najważniejszego programu, jakim jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – przekonywał Bartosz Wiśniakowski (KO).

Większość odpadów nie jest segregowana

Na terenie województwa mazowieckiego powstaje ponad 14 mln ton odpadów (dane z 2016 r.), w tym około 1,7 mln Mg (Megagramów, czyli ton) odpadów pochodzenia komunalnego. Największy udział w strumieniu odpadów komunalnych – ponad 70 proc. – stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Przyjęty we wtorek PGO przewiduje, że w kolejnych latach nastąpi na Mazowszu niewielki wzrost masy wytwarzanych odpadów komunalnych, co związane jest m. in. z przewidywanym wzrostem liczby ludzi mieszkających w województwie. PGO zakłada jednak spadek masy odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych na rzecz wzrostu selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów. W 2024 roku zmieszane odpady komunalne mają stanowić około 50 proc. masy z 2016 roku.

Dynamiczny wzrost masy selektywnie zbieranych odpadów związany będzie m.in. z powstawaniem i unowocześnianiem istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także wzrostem świadomości ekologicznej przedsiębiorców i konsumentów – czytamy w dokumencie.

Zmieszane odpady tylko w RIPOK-ach

Zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane wyłącznie do instalacji RIPOK. Dlatego jedną z kluczowych kwestii jest wyznaczenie w PGO regionów gospodarki odpadami komunalnymi w województwie. Mazowiecki PGO wyznacza pięć regionów gospodarki odpadami komunalnymi, trzy – wyznaczone w ramach województwa mazowieckiego oraz dwa regiony utworzone z województwem łódzkim i podlaskim.

PGO przewiduje zwiększenie puli dostępnych instalacji dla przetwarzania odpadów. Wprowadza ponadto ciągłość odbioru odpadów z gmin w przypadku wystąpienia awarii którejkolwiek z instalacji lub wyczerpania rocznych limitów przyjmowania odpadów. Przewidziano też utworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych i bioodpadów. Zapewniono też możliwość przetwarzania wysokoenergetycznej frakcji odpadów.

Obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami wynika z ustawy o odpadach. Mazowsze było jedynym regionem, który nie miał planu gospodarki odpadami i przez to jako jedyny w kraju nie mógł korzystać z funduszy europejskich na gospodarkę odpadami.

Integralną częścią przyjętego we wtorek PGO są: plan inwestycyjny, program zapobiegania powstawaniu odpadów, program usuwania wyrobów zawierających azbest oraz prognoza oddziaływania na środowisko PGO WM 2024.

Czytaj więcej:

Z. Sipiera: plan gospodarki odpadami musi być uchwalony jak najszybciej

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone