SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze pod lupą NIK. Są wyniki kontroli

fot. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Warszawie

Podopieczni młodzieżowych ośrodków wychowawczych są nieprzygotowani do samodzielnego życia – tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Najnowsza kontrola przeprowadzona w tych samych placówkach, które Izba badała w 2017 r., pokazała, że wzrosła liczba wychowanków, którzy po opuszczeniu ośrodka weszli w konflikt z prawem.

Przy ul. Dolnej 19 w Warszawie na 22 wychowanków pod koniec marca 2021 r. był tylko jeden psycholog i jeden pedagog. Są też inne niepokojące informacje.

W badanym okresie do skontrolowanych placówek nie trafiła ponad połowa nieletnich kierowanych tam przez sąd rodzinny, a połowa ośrodków nie zapewniała podopiecznym opieki psychologiczno-pedagogicznej w odpowiednim wymiarze – mówi prezes NIK Marian Banaś.

Liczne zaniedbania

Nie wszystkie placówki przykładały także wagę do bezpieczeństwa. – Zdarzenia, do których doszło w trzech ośrodkach, były na tyle poważne, że kuratoria zwróciły się do Ministerstwa Edukacji i Nauki o wstrzymanie możliwości kierowania tam nowych podopiecznych. Powodem był kradzieże rzeczy osobistych wychowanków i przemoc rówieśnicza, a w jednym przypadków także przemoc, jaką wychowawca stosował wobec podopiecznego – wymienia Banaś.

Nie wiadomo jednak, czy któreś z tych wydarzeń miało miejsce w ośrodku w Warszawie.

Wyuczona bezradność

Jak zapewnia Jakub Leduchowski z biura prasowego urzędu Warszawy, sytuacja w ośrodku przy ul. Dolnej uległa poprawie. – Obecnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym numer 4 przy ulicy Dolnej zatrudnionych jest 19 pracowników pedagogicznych. Taka obsada kadrowa pozwala na prawidłowe funkcjonowanie placówki. Jeśli chodzi o podopiecznych, to obecnie można zaobserwować ogólnopolską tendencję spadkową. Z roku na rok liczba chłopców kierowanych do ośrodków wychowawczych zmniejsza się – zauważa Leduchowski.

Według informacji ratusza w ośrodku przy Dolnej przebywa aktualnie 16 wychowanków.

Jednak mimo zatrudniania w ośrodkach wykwalifikowanych specjalistów, część wychowanków z takich ośrodków nie kontynuuje nauki lub nie podejmuje pracy. – Może to być spowodowane kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest za późno zastosowany środek wychowawczy. Młodzież trafia do ośrodków zbyt późno, by w krótkim czasie dostępnymi metodami przygotować wychowanka do samodzielnego życia. Innym czynnikiem mającym związek z poprzednim jest zbyt krótki czas pobytu. Wychowanek kończy 18 lat, podejmuje próby ucieczki, zmienia ośrodki – mówi Leduchowski.

Zbyt długi pobyt wychowanków w ośrodkach może także powodować wyuczoną bezradność. Nie ma jednak dokładnych informacji o tym, jak wygląda życie osób, które wyszły z ośrodków, bo obecne przepisy RODO uniemożliwiają śledzenie losów podopiecznych.

Czytaj też:

Muzea za złotówkę. „Wymyślamy działania, które przyciągną”

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2022 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone