SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Prawie trzy miliardy złotych dla Mazowsza z Polskiego Ładu

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podczas konferencji prasowej/fot. PAP/Mateusz Marek

Mazowsze otrzyma prawie trzy miliardy złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. – Kwota ta będzie rozdysponowana pomiędzy samorządy – przekazał podczas konferencji wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Jak podkreślił wojewoda, te ogromne pieniądze – 2 807 894 599,97 zł – które idą do samorządów po to, żeby zmienić oblicze Polski, i to nie tylko w metropoliach, „ale także daleko od nich, nie mają żadnej analogii w przeszłości”.

Radziwiłł wrócił uwagę, że inwestycje mogą być dofinansowane nawet do 95 proc. swojej wartości. – Wśród beneficjentów tego programu są praktycznie wszyscy. Od samego województwa, poprzez powiaty, aż do gmin – powiedział wojewoda. Zaznaczył, że większość wniosków o dotację to wnioski z tzw. priorytetu pierwszego obejmujące przede wszystkim inwestycje drogowe. Na te inwestycje zostanie przekazane, według wstępnych szacunków ponad 1,3 mld zł.

Fundusze na drogi

Miasto stołeczne Warszawa jest beneficjentem takiego wniosku o wysokości 114 milinów złotych na modernizację wiaduktów drogowych nad ulicą Paryską. Również miasto Radom otrzymało 76 milionów na rozbudowę i modernizację ulicy Warszawskiej – powiedział wojewoda.

Warszawa otrzymała także 5 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej Kąty Grodziskie na Białołęce.

Od edukacji po gospodarowanie odpadami

Drugim obszarem, który obejmuje dofinansowanie, jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna. – Jest bardzo wiele projektów. Mogę wymienić na przykład gminę Słupno, która otrzymała 8 milionów złotych na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Takich wniosków sfinansowanych w ramach drugiego priorytetu jest również bardzo dużo – podkreślił Radziwiłł.

Kolejnym obszarem jest edukacja i wnioski dotyczące szkół, odnawialne źródła energii, infrastruktura sportowa, społeczna, gospodarka wodna i odpadami. 30 mln złotych otrzymało miasto Ostrów Mazowiecka na budowę i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową. Taką samą kwotę dostała Warszawa na budowę i wyposażenie 9-oddziałowego przedszkola przy ulicy Gilarskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Swoboda samorządów

W ramach funduszu Polski Ład 513 mln zł to są projekty obliczone na realizację w ciągu 12 miesięcy, pozostałe to są inwestycje długoterminowe – przekazał wojewoda mazowiecki. Dodał też, że samorządy mają wielką swobodę w sposobie wydatkowania tych środków. Jako przykład gminę Zwoleń. – 9,5 miliona dla gminy Zwoleń na budowę kompleksowej infrastruktury turystycznej, realizację ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwoleńką i zagospodarowanie parku i terenu nad zalewem – wymienił Radziwiłł.

Wojewoda ma też nadzieję, że środki, które trafią do samorządów, pobudzą aktywność inwestycyjną i przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców. – Na pewno powstanie też dużo nowych miejsc pracy. Zarówno docelowo wtedy, kiedy inwestycje zostaną zrealizowane, jak i w trakcie aktywności inwestycyjnej – wskazał wojewoda.

Wyższe przychody samorządów

Mimo że Polski Ład zakłada znacząca redukcję obciążeń podatkowych dla obywateli, to samorządy na tym nie stracą – zapewnił Radziwiłł.

Zaznaczył też, że analizy wskazują, że zarówno PIT, jak i CIT zbierane przez samorządy nie tylko rosły w ciągu ostatnich lat, z wyjątkiem czasu pandemii, ale był to ruch prawie niedostrzegalny. A już zupełnie niedostrzegalny, jeśli chodzi wszystkie przychody samorządowe. Krótko mówiąc, jak powiedział Radziwiłł, samorządy w ciągu ostatnich lat, a także według przewidywań w przyszłym roku i następnych latach będą uzyskiwać wyższe przychody niż w latach poprzednich. – Nie ma mowy, żeby jednostki samorządu terytorialnego traciły nie tylko na Polskim Ładzie, ale żeby w ogóle traciły – podkreślił.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 roku trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków na finansowanie inwestycji z Polskiego Ładu. Każda jednostka samorządowa mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym jeden wniosek bezkwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln zł. Dofinansowania są bezzwrotne.

Niebawem ma być ogłoszona kolejna edycja programu inwestycji strategicznych, w ramach której samorządy będą mogły aplikować o dalsze środki.

Czytaj też:

Budżet Obywatelski Mazowsza w służbie zdrowia. Projekty dla szpitali

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone