SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Pierwszy taki ośrodek w Śródmieściu. Wsparcie dla niepełnosprawnych

fot. RDC

W warszawskim Śródmieściu otwarto w piątek Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc w nim znajdą osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, które ukończyły 25 lat i nie są już objęte systemem edukacji. Ze wsparcia skorzystają ponadto ich bliscy. Jest to pierwsza taka placówka w tej dzielnicy stolicy. Znajduje się przy ulicy Andersa 6/8.

W ofercie ośrodka znajdą się m.in. trening czynności życia codziennego (higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, kulinarny, umiejętności praktycznych, ekonomiczny), trening umiejętności społecznych (umiejętności komunikacji, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, pełnienia adekwatnych do wieku i możliwości ról społecznych, funkcjonowania w otwartym środowisku społecznym).

Bez barier

Szczególnie cieszy nas sala komputerowa – mówi Maria Warowny, terapeutka. – Sprzęt będzie nowoczesny, w całości dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych – dodaje.

Prowadzone będą tam też zajęcia z zakresu ergoterapii, czyli przygotowania do podjęcia zatrudnienia (w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy), uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej lub warsztatach terapii zajęciowej, trening organizacji czasu wolnego, trening z zakresu podtrzymania umiejętności szkolnych oraz spotkania integracyjne.

Podopieczni ośrodka będą mogli też skorzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji grupowej, terapii ruchem, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i z usług opiekuńczych.

Chcemy redukować bariery, by nasi uczestnicy w pełni korzystali z życia społecznego w otwartym środowisku – zaznacza Warowny.

Rekrutacja uczestników do prowadzonego tam programu rozpocznie się 2 listopada br. Początkowo opieką zostanie objętych 15 osób. Zwiększenie puli dostępnych miejsc będzie uzależnione od zainteresowania programem. OWiRON będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Najwyższe standardy

Jak zaznacza rzecznik prasowy dzielnicy Śródmieście Jakub Leduchowski, wnętrza placówki spełniają najwyższe standardy stawiane obiektom dla osób z niepełnosprawnościami. – OWiRON jest całkowicie wolny od barier architektonicznych. Znajdują się tu specjalistyczne pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pracownia kulinarna do prowadzenia zajęć z zakresu czynności życia codziennego, a także nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w oprogramowanie do komunikacji alternatywnej – podkreślił.

Czytaj też:

Nowa siedziba Urzędu Pracy. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone