SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Obecny szef LOT-u chce ponownie startować na prezesa spółki

fot. Wikimedia Commons

Szef PLL LOT Rafał Milczarski chce wziąć udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa spółki, ogłoszonym przez jej radę nadzorczą – poinformowało biuro prasowe przewoźnika. Rada poszukuje również członka zarządu ds. korporacyjnych.

Rada nadzorcza PLL LOT w czwartek ogłosiła wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. korporacyjnych. Ogłoszenie w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej PLL LOT.

Jest chętny 

– Obecny prezes PLL LOT Rafał Milczarski wyraził chęć udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym – przekazało w piątek biuro prasowe krajowego przewoźnika. Postępowanie ma charakter otwarty. Pisemne zgłoszenia na oba stanowiska kandydaci mogą składać do 24 lipca do godz. 16. w siedzibie LOT-u w Warszawie. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 25 lipca, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane od 29 lipca.

Milczarski został powołany przez radę nadzorczą LOT-u na prezesa spółki w styczniu 2016 roku. Jego kadencja dobiegła końca w styczniu br. „Postępowanie na prezesa spółki ma związek z końcem kadencji prezesa zarządu, który od końca stycznia 2019 r. pełni swoją funkcję w oparciu o mandat” – wyjaśniła spółka.

Wymagania kwalifikacyjne 

Jak czytamy w postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydaci ubiegający się o oba stanowiska powinni wcześniej być zatrudnieni co najmniej na pięć lat na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczyć usługi na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. Powinni mieć również co najmniej 3-letnie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Wobec osób starających się o fotel prezesa spółki wymagane jest posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenie w branży lotniczej.

Kandydaci ubiegający się o oba stanowiska nie mogą m.in. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki – podał LOT.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą głównie: wiedza o zakresie działalności PLL LOT oraz o sektorze, w którym działa spółka; znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi; znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego. Kandydaci będą też oceniani pod kątem m.in. znajomości języka polskiego i angielskiego, a także doświadczenia w zakresie zarządzania i restrukturyzacji spółek.

LOT jest spółką Skarbu Państwa, częścią Polskiej Grupy Lotniczej (PGL), gdzie 100 proc. udziałów ma Skarb Państwa. Milczarski, który stoi na czele czteroosobowego zarządu PLL LOT, jest też szefem PGL. Tę funkcję pełnił pro bono.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone