SŁUCHAJ ONLINE
MENU
Słuchaj ONLINE
rdc player

Koronawirus w Polsce. Klasy 4-8 przeszły na naukę zdalną

Koronawirus. Nauka w domu/fot. PAP/Marcin Bielecki

Od poniedziałku klasy 4-8 szkół podstawowych przeszły na nauczanie zdalne. Najmłodsi uczniowie podstawówek, z klas 1-3, będą uczyli się stacjonarnie. W tym trybie pozostaną też przedszkola. Zapowiedziane w piątek przez premiera zmiany mają związek z rozwojem epidemii koronawirusa.

ZOBACZ AKTUALNĄ MAPĘ ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM W POLSCE

KORONAWIRUS NA MAZOWSZU. ZOBACZ MAPĘ ZAKAŻEŃ

Od soboty w całym kraju ograniczono funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie klas 4-8 i szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze przechodzą na naukę zdalną. Taki tryb będzie obowiązywał o do niedzieli 8 listopada.

W ten sposób bardzo dużo osób ubyło z budynku szkoły – mówi nam dyrektor Szkoły Podstawowej nr 225 w Warszawie, Elżbieta Krużyńska.

Pozostałe klasy także mają ograniczony kontakt – dodaje Krużyńska. – Uczniowie oddziałów 0-3 są w swoich klasach, mają swoich wychowawców, sami ustalali przebieg lekcji – ustalali porę na przerwy, kiedy to sale są dezynfekowane, wietrzone – tłumaczy.

Jak przekazał w piątek stołeczny ratusz, obecnie osiem placówek edukacyjnych w Warszawie ma całkowicie zawieszone zajęcia, a 65 – częściowo. Na kwarantannie przebywa 1485 osób – 1198 uczniów, 260 nauczycieli, 27 pracowników administracji i obsługi.

Najmłodsze klasy uczą się stacjonarnie

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pozostaje bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach 4-8 szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole, z wykorzystaniem komputerów w szkole.

Szkoły  zawodowe na nauczaniu zdalnym

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego. Od 24 października do 8 listopada uczniowie branżowych szkół pierwszego stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

W nowelizacji podpisanej przez ministra edukacji zawarto też przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół artystycznych, są one analogiczne jak w przypadku szkół podstawowych w zakresie klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych.

NAJWAŻNIEJSZE NOWE OBOSTRZENIA W PUNKTACH:

NAUKA I EDUKACJA

– nauka w szkołach podstawowych w klasach 4-8 będzie odbywać się trybie zdalnym

– w godzinach od 8 do 16 młodzież będzie mogła wychodzić tylko pod opieką osoby dorosłej

– szkoły ponadpodstawowe i wyższe będą funkcjonować w trybie zdalnym

KULTURA I SPORT

– wydarzenia sportowe będą odbywać się bez udziału publiczności

– wydarzenia kulturalne będą mogły odbywać się z maks. udziałem 25 proc. publiczności

– zawieszona zostaje działalność siłowni, basenów, aquaparków

GOSPODARKA

– lokale gastronomiczne będą mogły organizować jedynie dania na wynos przez okres dwóch tygodni, a okres obowiązywania tego obostrzenia może zostać przedłużony

– zawieszona będzie działalność sanatoriów

– w sklepach będą obowiązywały limity 5 osób na 1 kasę w lokalach do 100 m kw, a w lokalach powyżej 100 m kw limit 1 osoby na 15 m kw

– w transporcie publicznym będzie mogło zostać zajętych jedynie 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich

ŻYCIE SPOŁECZNE

– będzie obowiązywał zakaz spotkań, zebrań, imprez i zgromadzeń publicznych większej liczbie niż pięć osób; wyjątki to osoby mieszkające razem i cele zawodowe

SENIORZY

– będą obowiązywały ograniczenia przemieszczania się seniorów powyżej 70. roku życia, z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, sprawowania lub uczestniczenia w wydarzeniach kultu religijnego

– uruchomiony zostanie program Korpus Wsparcia Seniorów

– apel premiera o nieprzemieszczanie się i pozostanie w domach dotyczy wszystkich niepracujących seniorów powyżej 70. roku życia

Czytaj też:

Cała Polska w strefie czerwonej, zmiany w szkołach podstawowych. Rząd wprowadza nowe obostrzenia

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2020 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone