SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Raport z prac komisji weryfikacyjnej. „Zaniedbania H. Gronkiewicz-Waltz”

Raport komisji weryfikacyjnej/fot. PAP/Rafał Guz

Członkowie komisji weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji przedstawili raport z jej prac. W latach 2007-2016 prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej urzędnicy dopuścili do licznych zaniedbań w obszarze reprywatyzacji – to główna teza dokumentu. Według szefa gremium Sebastiana Kalety, głosowanie nad raportem odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Kaleta na konferencji prasowej w resorcie sprawiedliwości powiedział, że na posiedzeniu komisji zaproponował projekt raport z jej prac. – Obecnie będziemy pracować nad tym projektem i w przyszłym tygodniu będzie on poddany głosowaniu – zapowiedział. Jak dodał, komisja przez ponad dwa lata działalności analizowała stan prawny blisko 1300 nieruchomości.

Systemowe uchybienia

Główna teza raportu, którą proponuję polega na tym, by wskazać, że w latach 2007-2016 doszło do licznych zaniedbań przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, jej zastępców oraz kierowników BGN – powiedział Kaleta. Zaznaczył, że zaniedbania miały „naturę zarówno jednostkową jak i systemową”.

Kaleta dodał, że doszło do błędnego nadzoru nad procesem reprywatyzacji oraz błędnego ochrony majątku Skarbu Państwa. Jak zaznaczył, zaniedbania polegały m.in. na zaniechaniu pełnych ustaleń w poszczególnych sprawach reprywatyzacyjnych; wydawaniu decyzji zwrotowych, kiedy miasto miało wewnętrzne opinie, że nie powinno dojść do reprywatyzacji. Zlecanie wydawania 300 decyzji reprywatyzacyjnych rocznie.

Zarzuty wobec byłej prezydent Warszawy

Przewodniczący komisji zarzucił byłej prezydent stolicy Hannie Gronkiewicz-Waltz zaniechanie prowadzenia wewnętrznych kontroli w ratuszu, „które skutkowałyby sprawdzeniem, że postępowania reprywatyzacyjne mogły być prowadzone z błędami”.

Do 2017 roku te audyty były szczątkowe. Skupiały się głównie na tym, czy urzędnicy w odpowiednim czasie wydają decyzję, natomiast nie było merytorycznej kontroli. Dopiero do niej doszło w toku prowadzenia czynności audytowych w 2017 roku – mówił Kaleta.

Dodał, że sygnały, które płynęły z mediów i od mieszkańców nie prowadziły do wyjaśnienia nieprawidłowości w procesie reprywatyzacyjnym. Zarzucił też, że działania wobec sytuacji mieszkańców były nieodpowiednie.

Radni wprowadzani błąd

Te wszystkie zaniedbania skutkowały stworzeniem systemowej niewydolności w procesie reprywatyzacji (…) wobec tej niewydolności wytworzył się system korupcyjny. Była tam mętna woda reprywatyzacji, w której idealnie odnalazły się osoby, które według prokuratury wręczały korzyści majątkowe urzędnikom – powiedział.

Kaleta mówił także, że stołeczni radni byli wprowadzani w błąd przez miasto m.in. ws. zwrotu i przeniesienia gimnazjum przy ul. Twardej. – Nikt nie poinformował radnych, że w tej sprawie są skumulowane roszczenia, że musi dojść do reprywatyzacji z tego powodu, że na czas wydania uchwały Rady Miasta roszczenia były w rękach kuratorów – powiedział Kaleta dodając, że te roszczenia miasto mogło wówczas wykupić i nie doszłoby do likwidacji szkoły.

W raporcie komisji weryfikacyjnej będą trzy wnioski: jasne uregulowanie, że nie można zwracać nieruchomości z lokatorami komunalnymi. Wypłata odszkodowań dla mieszkańców z Funduszu Reprywatyzacji i zwiększenie kontroli sądów nad działalnością kuratorów – poinformował Kaleta.

Postulaty

Kaleta podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej w resorcie sprawiedliwości, że należy jasno i precyzyjnie uregulować w przepisach, aby nie można było przekazywać w procesie reprywatyzacji nieruchomości, które zamieszkują lokatorzy komunalni.

Drugi postulat dotyczy zmiany, aby odszkodowanie dla lokatorów przyznawane przez komisję były wypłacane z Funduszu Reprywatyzacji podległego rządowi. Teraz środki te trafiają do miasta, które twierdzi, że nie może wypłacać odszkodowań i wnosi skargi do sądu.

Ratusz na mocy zmiany przepisów miałby stracić status strony w sprawach sądowych dotyczących przyznanych odszkodowań, ponieważ nie dysponowałby środkami uzyskanymi przez komisję. Postępowania sądowe zainicjowane przez stołeczny ratusz dotyczące sprzeciwu wobec odszkodowań przyznanych przez komisję miałyby być umorzone.

Trzeci postulat legislacyjny zaproponowany przez Kaletę to zmiana przepisów dot. kuratorów. Chodzi o to – jak mówił – aby skończyć z patologiami związanymi z działalnością kuratorów dla osób 140-letnich oraz przejmowaniem za drobne kwoty roszczeń do nieruchomości. Według Kalety komisja będzie rekomendowała zwiększenie kontroli przez sądy nad działalnością kuratorów oraz większe zwrócenie uwagi w postępowaniach na interesie Skarbu Państwa.

Czytaj też:

Reprywatyzacja. Jest zapowiadany akt oskarżenia wobec 13 osób

22 listopada początek drugiego dużego procesu reprywatyzacyjnego

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2020 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone