SŁUCHAJ ONLINE
MENU
na antenie
do 11:00

Jan Ołdakowski dyrektorem MPW przez kolejną kadencję

fot. Wikimedia Commons

Jan Ołdakowski został powołany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na kolejną kadencję na stanowisko dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. – Chciałbym, żeby muzeum się rozbudowało, planujemy też kilka nowych produkcji audiowizualnych – powiedział we wtorek dyrektor MPW.

Ołdakowski został powołany na kolejną kadencję na mocy zarządzenia prezydenta Warszawy, datowanego na 4 lipca. Zgodnie z dokumentem, jego nowa kadencja rozpocznie się 1 września i potrwa do 31 sierpnia 2024 r.

Rozmowa z grudnia

Jak poinformował we wtorek dyrektor MPW, rozmowa z prezydentem Warszawy o dalszej współpracy odbyła się w grudniu ubiegłego roku – Wtedy też dowiedziałem się, że będę miał nowy kontrakt tak, że nie jest to dla mnie nowość. Pracowaliśmy nad tym – powiedział.

Pytany o plany na kolejną kadencję, Ołdakowski podkreślił, że chciałby, aby MPW „rozbudowało się”. – Planujemy też kilka nowych produkcji audiowizualnych. W sensie społecznym najważniejsze jest dla nas budowanie swoistej sztafety pokoleń, czyli rozbudowywanie kontaktów młodych, zaangażowanych ludzi z powstańcami warszawskimi, świadomość przejmowania przez tych młodych ludzi wartości, które były kluczowe dla pokolenia żołnierzy Armii Krajowej, dla pokolenia powstańców – wyjaśnił.

Od 2004 roku

Dodał, że zależy mu również na tym, by „było jak najwięcej spotkań oraz świadomości, że młodzi ludzie zaangażowani, harcerze, wolontariusze, członkowie rodzin powstańczych, przyjmują swoistą odpowiedzialność za sprawy publiczne”. – Tak jak mówił to dwa lata temu, żegnając się w Muzeum Powstania Warszawskiego gen. Zbigniew Ścibor-Rylski. On apelował do młodych harcerzy, do młodych wolontariuszy: uczcie się, zdobywajcie kompetencje, bo weźmiecie kiedyś odpowiedzialność za Polskę. Chcemy uczyć młodych ludzi również, że naśladowanie powstańców to branie odpowiedzialności za sprawy ważne – zaznaczył Ołdakowski.

Jan Ołdakowski pełni funkcję dyrektora MPW od 2004 r. Wcześniej pracował jako pełnomocnik ds. muzeum ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Jest także współtwórcą koncepcji i programu działalności MPW.

Funkcja dyrektora

Zgodnie ze statutem MPW ogólny nadzór nad muzeum sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni – prezydent Warszawy, który powołuje i odwołuje dyrektora placówki na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektor zarządza muzeum przy pomocy trzech zastępców, których powołuje i odwołuje po uzyskaniu zgody prezydenta Warszawy.

Do zadań dyrektora należy m.in. kierowanie działalnością podstawową, naukowo-badawczą, edukacyjną, organizacyjną, administracyjną oraz finansową i techniczną. Prócz tego dyrektor prowadzi nadzór nad zbiorami, depozytami i majątkiem muzeum, czuwa nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami i nadzoruje redakcję wydawnictw i druków muzealnych. Do zakresu jego działań należy także m.in. przedstawianie właściwym organom i instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, a także wniosków finansowych i inwestycyjnych.

MPW

Muzeum Powstania Warszawskiego powstało w 2004 r. z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta Warszawy. Do zakresu jego działania należy m.in. gromadzenie zabytków dotyczących dziejów Powstania Warszawskiego 1944 r. oraz historii i dorobku Polskiego Państwa Podziemnego, opracowywanie i konserwacja zgromadzonych zbiorów, upowszechnianie ich, popularyzacja, a także prowadzenie działalności związanej z integrowaniem środowisk kombatanckich i żołnierskich oraz działalności zmierzającej do wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji narodowych.

Czytaj też:

Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje wolontariuszy

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone