SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Trasa metra na odcinku Stadion Narodowy-Gocław. Znamy oferty

Stadion Narodowy/fot. Przemysław Jahr/Wikimedia Commons

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie studium technicznego dla III linii metra. Ratusz poznał cenowe propozycje firm, które chcą przeanalizować warianty przebiegu linii M3 na odcinku od stacji „Stadion Narodowy” do „Gocław”.

Głównym zadaniem zwycięzcy postępowania będzie opracowanie dokumentacji, która odpowie na najważniejsze pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 „Stadion Narodowy” do projektowanej stacji E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka.

We wtorek otwarto oferty w przetargu. Zgłosiło się pięciu oferentów.

Przed otwarciem Metro Warszawskie podało kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia – to 4 768 710,00 zł brutto.

Teraz oferty zostaną poddane ocenie. O wyborze zwycięzcy w 58 proc. zdecyduje cena. Pozostałymi kryteriami oceny będą: doświadczenie koordynatora (18 proc.), doświadczenie analityka ruchu (12 proc.), doświadczenie planisty/urbanisty (6 proc.) i doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej (6 proc.).

Porównać z wariantami M3

Wyłoniony zwycięzca tego postępowania będzie musiał poddać szczegółowej analizie trzy warianty przebiegu linii M3 na Pradze-Południe:

Wariant I – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP)

Wariant II – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E5 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego

Wariant III – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania

Schemat wariantów przebiegu linii M3 poniżej:

Treść raportu jest dostępna tutaj.
Trzecia linia

„Plac Konstytucji” i „Muranów”

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych dla stacji A12 „Plac Konstytucji” oraz A16 „Muranów” na I linii metra. W przetargu wystartowały dwie firmy. Trwa ocena ofert.

Czytaj też:

Władze Warszawy ogłosiły przetarg na projekt nowych stacji M1

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2020 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone