SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Umowy na dokończenie budowy obwodnicy Marek podpisane

Obwodnica Marek/fot. GDDKiA

Podpisano dwie umowy na dokończenie budowy obwodnicy Marek – poinformowała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zakończenie prac przewidywane jest na wiosnę 2021 roku. Ich koszt to blisko 170 milionów złotych.

Umowy dotyczą kontynuacji projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka (z węzłem) oraz na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami. Wykonawcą inwestycji jest spółka Strabag. – Wartość umowy wynosi ok. 166 mln zł, a czas realizacji to 10 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu zimowego). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2021 r. – informuje GDDKiA. Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia natomiast będzie prowadzić Prokom Construction. Umowa o wartości ok. 2,7 mln zł zakończy się w maju 2022r.

Kolejne podejście do zadania

Zadaniem wykonawcy jest dokończenie prac, takich jak: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne – wymienia Dyrekcja.

To nie pierwsze podejście do budowy obwodnicy Marek. Przypomnijmy, 28 listopada 2014 r. podpisano umowę na realizację zadania z konsorcjum, którego liderem była Salini Polska. Wartość umowy stanowiła ok. 70 proc. kosztorysu Zamawiającego. W maju 2018 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą. Następnie wykonana została inwentaryzacja terenu i przygotowana dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy niezrealizowane prace.

Oferty powyżej kosztorysu

We wrześniu 2018 r. ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski Zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione. – W październiku ponownie ogłosiliśmy przetarg. Tym razem wpłynęły dwie oferty, z których ta z niższą ceną o ok. 70 proc. przekraczała kosztorys inwestorski. W związku z tym w listopadzie 2018 r. postępowanie zostało unieważnione – tłumaczy GDDKiA.

Inwestor zweryfikował kosztorys na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki – Kobyłka, biorąc pod uwagę m.in wzrost cen materiałów czy wykonanie robót poprawkowych. Z uwagi na to, że kwota była wyższa od poprzedniej wyceny, wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków finansowych. Uzyskanie ich umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac.

Czytaj też: Zbyt drogie oferty na dokończenie projektu i budowy S8 Marki-Kobyłka

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2020 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone