SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Rekrutacja do liceów i techników. Dziś uczniowie poznali wyniki

fot. RDC

Szkoły ponadpodstawowe opublikowały dziś listy uczniów zakwalifikowanych w trakcie rekrutacji. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce.

Zgodnie z harmonogramem ósmoklasiści mogli złożyć wniosek o przyjęcie do wybranego techniku, liceum czy szkoły branżowej do 21 czerwca. Do 14 lipca musieli donieść niezbędne dokumenty. Jeśli uczniowie zostali przyjęci do wybranej przez siebie szkoły, do 30 lipca mają czas na doniesienie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Należy to zrobić tylko wtedy, jeśli dokumenty nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkół branżowych konieczne jest też zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu.

Wiadomo, że w części szkół zwolnią się jeszcze miejsca, bo uczniowie nie zdecydują się na szkołę, do której się zakwalifikowali. Dlatego w miarę zwalniania się miejsc, szkoły będą przyjmować osoby, którym zabrakło najmniej punktów.

O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

W sierpniu rekrutacja uzupełniająca

3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce. Potrwa do 5 sierpnia. 16 sierpnia szkoły podają do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Między 17 a 20 sierpnia należy potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. 23 sierpnia szkoły publikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Harmonogram ogłoszony przez ministra edukacji i nauki dotyczy tylko postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy rekrutacji do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Czytaj też:

Jutro szkoły średnie ogłoszą listy zakwalifikowanych uczniów

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone