SŁUCHAJ ONLINE
MENU
Słuchaj ONLINE
rdc player

Ciechanów. Najmłodsi uczniowie wrócą do szkół 25 maja

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W Ciechanowie od 25 maja ponownie otwarte zostaną oddziały dla dzieci klas I-III w szkołach podstawowych. Zajęcia będą odbywały się z obostrzeniami sanitarnymi i organizacyjnymi. Będą to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych – podał urząd miasta.

Informując we wtorek o terminie uruchomienia klas I-III w szkołach podstawowych, ciechanowski samorząd zaznaczył, iż podobnie, jak w przypadku dzieci uczęszczających do miejskiego żłobka oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, przeprowadzono tam bezpośrednie konsultacje z rodzicami – chęć skorzystania z opieki nad dziećmi w pierwszych trzech klasach podstawówek „wyraziło na ten moment 99 rodziców”.

Od 25 maja miejskie szkoły podstawowe będą ponownie otwarte dla dzieci klas I-III. Zajęcia będą się odbywały w nowym reżimie sanitarnym i organizacyjnym. Prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych” – zapowiedział we wtorkowym komunikacie Urząd Miasta Ciechanowa. Dodał m.in., że liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej będzie uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą.

W grupach nie więcej niż 12-ścioro dzieci

Jak wyjaśniono, organizacja tych zajęć i ich godzinowy wymiar będą uwzględniały proporcję uczniów pozostających pod opieką w szkole oraz tych uczących się w domu – maksymalna liczba dzieci w grupie to 12, przy czym „wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba ta może zostać zwiększona, ale nie więcej niż o 2 uczniów„. Przy określaniu liczby uczniów w grupie będzie uwzględniany także rodzaj niepełnosprawności uczniów – zaznaczył ciechanowski samorząd. Wskazał jednocześnie, iż zmieniona zostanie organizacja pracy w salach.

Jedna grupa uczniów będzie przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali, z której usunięte będą przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń – piłki, skakanki, itp. wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane” – zapowiedział Urząd Miasta Ciechanowa. Podkreślił przy tym, że od 25 maja w salach edukacyjnych odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będzie wynosiła minimum 1,5 metra, co oznacza, że jeden uczeń będzie mógł zająć jedną ławkę szkolną.

Przybory szkolne i podręczniki nie powinny być pożyczane

Każdy uczeń w szkole powinien posiadać własne przybory i podręczniki, którymi nie powinien wymieniać się z innymi. W sali gimnastycznej będzie mogła przebywać ograniczona liczba uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte lub dezynfekowane” – wyliczył m.in. ciechanowski samorząd, odnosząc się do nowych zasad sanitarnych. Jak podał, „ograniczone zostaną aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi osób„, natomiast zajęcia świetlicowe będą mogły odbywać się z zachowaniem zasady 4 metrów kw. na osobę, a w razie potrzeby do realizacji tego typu zajęć będą mogły być wykorzystane inne sale dydaktyczne.

Jak zaznaczył ciechanowski urząd miasta, w placówkach szkolnych „ograniczone do minimum zostanie przebywanie osób z zewnątrz, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk – tylko osoby zdrowe, osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w wyznaczonych obszarach„. W komunikacie zwrócono uwagę, że „rodzice będą mogli wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk„.

Do każdej grupy będą przyporządkowani ci sami nauczyciele

Zgodnie z wytycznymi rządu – zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlice) wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych w miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele” – oznajmił we wtorkowym komunikacie ciechanowski samorząd.

Urząd Miasta Ciechanowa wspomniał jednocześnie, że w przypadku dzieci uczęszczających do miejskiego żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych początkowo chęć wysłania dzieci wyraziło 264 rodziców z 1318 dzieci uczęszczających do placówek – w pierwszym dniu ich ponownego otwarcia, jak zdecydował wcześniej samorząd, czyli 18 maja, do placówek wysłano tam jednak tylko 85 dzieci.

Czytaj też:

Polonus przywraca połączenia w Piasecznie i Nowym Dworze Maz.

Radom. Nielegalna wycinka drzew przy bulwarach nad Mleczną. Trwa ustalanie sprawców

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2020 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone