SŁUCHAJ ONLINE
MENU

10 wyróżnień dla osób promujących społeczeństwo obywatelskie

fot. Pixabay

Australijska Fundacja Polcul im. Jerzego Bonieckiego przyznała 10 wyróżnień osobom zaangażowanym w ruch kultury i budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz we współpracę z jej sąsiadami. Wręczenie nagród odbyło się w sobotę w Warszawie.

Nasza fundacja działa już 36 lat, przez ten czas uhonorowaliśmy nagrodami blisko 1600 osób – powiedziała sekretarz fundacji Barbara Zagała. – Nagradzamy „małych bohaterów”, ludzi, którzy nie tylko angażują się społecznie na poziomie lokalnym, ale czynią to skutecznie, zarażając przy tym duchem społecznikowskim otoczenie. Promujemy w ten sposób aktywne społeczeństwo obywatelskie, w którym zaangażowanie społeczne jest powszechnym nawykiem – podkreśliła.

Nagrody przyznawane są dwa razy w roku – wiosną i na jesieni. W tegorocznej wiosennej edycji nagród wyróżnieni zostali Urszula Antosz-Rekucka za działalność na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, ocalenie pamięci o żydowskich mieszkańcach Mszany Dolnej oraz organizowanie pomocy dla potrzebujących w Afryce i na Ukrainie; Mamadou Diouf za wieloletnie działania na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią i nietolerancją; Renata Kułakowska-Brabec za działania na rzecz osób biednych i niesprawnych oraz kobiet chronionych przed przemocą, również poprzez Stowarzyszenie Rad Polek i Sue Ryder w Warszawie, Marek Lisiński za współudział w stworzeniu Fundacji „Nie lękajcie się”, poprzez którą prowadzi działalność profilaktyczną i terapeutyczną w zakresie uzależnień spowodowanych przez wykorzystywanie seksualne przez pedofili; Diana Maciąga za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi w Polsce; Radosław Ślusarczyk za osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego w Polsce; Joanna Naranowicz za skuteczne propagowanie pluralizmu i tolerancji, walkę z uprzedzeniami etnicznymi i religijnymi oraz działalność w Stowarzyszeniu „Nigdy Więcej”; Magdalena Środa za działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Anna Tatar za propagowanie tolerancji i pluralizmu w stosunku do mniejszości etnicznych i religijnych, za wieloletnią pracę publicystyczną i naukową na temat źródeł ksenofobii i przemocy rasistowskiej, a także Renata Wardecka za wszechstronną działalność na Osiedlu Siekierki w Warszawie oraz za założenie i prowadzenie fundacji „Bo Warto”, w tym akcji „Katyń…. ocalić od zapomnienia”.

Wyróżnienia

Dodatkowo uhonorowano Joannę Naranowicz wyróżnieniem im. Jerzego Bonieckiego; Renatę Kulakowską-Brabec – wyróżnieniem im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowicz; Urszulę Antosz-Rekucką wyróżnieniem im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej; Renatę Wardecką – wyróżnieniem im. Eudoksji Rakowskiej; Marek Lisiński – wyróżnieniem im. Krystyny i Bolesława Singler oraz Annę Tatar – wyróżnieniem im. Jerzego i Aleksandry Zubrzyckich.

Dziesiątki, a może nawet setki ludzi w Polsce zostało odznaczonych przez Polcul. (…) Dla mnie szczególnie poruszający stał się fakt, że fundacja w pewnym momencie przekroczyła granice kraju, obejmując swą działalnością wschodnie sąsiedztwo, że i tam znalazła ludzi zasłużonych dla wartości kulturalnych i zwykłego ludzkiego braterstwa. Ciągle jeszcze niejasna jest nasza przyszłość. Ale pokrzepieniem zawsze będzie wiadomość, że tam, na końcu świata, nad odległą drugą półkulą naszego globu świeci wierna nam i przyjazna konstelacja” – pisał o tej nagrodzie jeden z jej laureatów Tadeusz Konwicki.

W 2012 roku Fundacja Polcul została uhonorowana nagrodą Fidelis Poloniae za „Wybitne zasługi w umacnianiu więzi Polonii z krajem”.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone