Biuro Zarządu

Jolanta Jakimiak

Dyrektor Biura Zarządu

Marta Kapuścińska

Specjalista ds. Obsługi Zarządu

Agnieszka Przychodzeń

Archiwista w Biurze Zarządu