SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych

Southern Solar

OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001 r. i jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce, który łączy prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową dla biznesu w sektorach: energia wiatrowa, energia słoneczna, biogaz, biomasa, planowanie energetyczne.

Projekt „OZERISE – Odnawialne Źródła Energii w gospodarstwach rolnych” realizowany jest w latach 2012-2015. Głównym celem projektu jest przygotowanie odpowiednich narzędzi do rozwoju i budowy zintegrowanych odnawialnych źródeł energii w mikrosieciach na terenie gospodarstw rolnych.

Projekt składa się z trzech etapów:
I. Etap przygotowawczy
II. Monitoring
III. Rezultaty projektu

W wytypowanych gospodarstwach rolnych zostały zainstalowane inteligentne liczniki energii elektrycznej i ciepła. Na podstawie przeprowadzonego monitoringu każdy z rolników ma zapewniony dostęp do odczytu danych dotyczących zużycia energii. Końcowym etapem realizacji projektu będzie odpowiedni dobór instalacji OZE w zależności od zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło w danym gospodarstwie rolnym. Wyniki pozwolą na przygotowanie kalkulatorów oraz programów symulacyjnych, które zwiększą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

Szczegóły projektu na www.ozerise.pl

Rozmowa I

Marek Bocianiak rozmawia z dr inż. Katarzyną Michałowską-Knap, dyrektorką ds. badań i rozwoju Instytutu Energetyki Odnawialnej, koordynatorką Zespołu ds. Energetyki Wiatrowej Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Projekt realizowany jest w latach 2012-2015. Obejmuje pomiary i analizy zużycia energii w gospodarstwach rolnych. Wyniki pozwolą na przygotowanie kalkulatorów oraz programów symulacyjnych, które zwiększą wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w rolnictwie. 

Rozmowa II

Marek Bocianiak rozmawia z Piotrem Dziamskim, specjalistą ds. energetyki w rolnictwie z Instytutu Energetyki Odnawialnej
Kryteria doboru technologii odnawialnych źródeł energii. Ekonomiczne uzasadnienie mikroinstalacji OZE w gospodarstwie rolnym.

Rozmowa III

Marek Bocianiak rozmawia z Anetą Więcką, kierownikiem zespołu Energetyki Słonecznej z Instytutu Energetyki Odnawialnej
Koszty zakupu przydomowych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz sposoby finansowania tej inwestycji.

Rozmowa IV

Marek Bocianiak rozmawia z Piotrem Dziamskim, specjalistą ds. energetyki w rolnictwie z Instytutu Energetyki Odnawialnej
Czynniki i kryteria, które trzeba wziąć pod uwagę, aby prawidłowo dobrać instalację odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym.

Rozmowa V

Marek Bocianiak rozmawia z dr Katarzyną Michałowską-Knap, koordynatorem projektu OZERISE

Rozmowa VI

Posłuchaj

Rozmowa VII

Posłuchaj

Rozmowa VIII

Posłuchaj

Warunki inwestowania w mikroinstalacje prosumenckie w kontekście uchwalonej w dniu 20 lutego 2015r. ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Projekt OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach jest dofinansowany przez Program LIFE+ oraz NFOŚiGW w ramach projektu LIFE11 ENV/PL/444.

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone