SŁUCHAJ ONLINE
MENU

POWER dla pracujących – nowy konkurs!

11,2 mln złotych na wyciągniecie ręki. Od 29 marca do 12 kwietnia macie szansę na udział w konkursie z POWER-a. Jeśli reprezentujecie agencję zatrudnienia, instytucję szkoleniową, instytucję dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego ten konkurs jest właśnie dla Was! Opracujcie projekt, złóżcie wniosek i zyskajcie dofinansowanie POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19.

Nowi uczestnicy
W tym konkursie wsparciem powinniście objąć osoby pracujące do 29 r.ż.: odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych. Poza tym, uczestnikami w waszych projektach będą mogli tez zostać reemigranci i emigranci, którzy zamierzają osiedlić się w naszym kraju.

Wsparcie i jego efekty
Uczestnikom możecie zaproponować kilka form wsparcia. Minimalny zakres pomocy to Indywidualny Plan Działania i pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe, fakultatywnie staże lub szkolenia. Najważniejsze, by proponowane przez Was wsparcie wynikało z indywidualnych potrzeb uczestników. W wyniku udziału w Waszym projekcie uczestnicy powinni osiągnąć wzrost efektywności zawodowej. W praktyce powinni przejść z zatrudnienia niepewnego i niepełnego do stabilnego i pełnego, zmienić pracy na inną, awansować w dotychczasowej pracy lub zmienić pracę na wyżej wynagradzaną.

Dodatkowe punkty
Premiować będziemy tych z Was, którzy zdecydują się skierować wsparcie do uczestników niepełnosprawnych lub z niskimi kwalifikacjami, (w co najmniej 20 proc.), osób zamieszkujących miasta średnie lub tracące funkcje społeczno- gospodarcze (co najmniej 30 proc. uczestników) lub posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie aktywizacji młodych do 29 roku życia.

W przypadku wsparcia udzielanego imigrantom i reemigrantom dodatkowe punkty przyznamy wnioskodawcom, którzy będą aktywizować wyłącznie imigrantów (100 proc. uczestników), mającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w aktywizacji cudzoziemców lub tym, którzy zdecydują się realizować projekt w partnerstwie z inną organizacją wspierającą imigrantów.

Gdzie złożyć projekt i więcej się dowiedzieć?
Wniosek o dofinansowanie projektu będziecie mogli złożyć od 29 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00 poprzez SOWA. W razie pytań dzwońcie, piszcie maile lub odwiedzajcie nas osobiście:

Mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Tel: (0-22) 578 – 44 – 34

Czynne: pon. – pt., 8.00 – 16.00, Młynarska 16, II piętro, pok. 34

Najnowsze informacje o konkursie będziemy Wam również udostępniać na naszym profilu Aktywni na Mazowszu

Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania: TUTAJ

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone