SŁUCHAJ ONLINE
MENU
Słuchaj ONLINE
RDC
rdc player

Kontakt

Kierownictwo Spółki

Prezes Zarządu
Tadeusz Deszkiewicz
sekretariatprezesa@rdc.pl
tel. 22 645 93 63

Dyrektor Biura Zarządu
Jolanta Jakimiak
jolanta.jakimiak@rdc.pl
tel. 22 645 36 63

Redaktor Naczelny, Dyrektor Programowy
Grzegorz Chlasta
grzegorz.chlasta@rdc.pl
tel. 22 645 56 83

Zastępca Redaktora Naczelnego, Kierownik Redakcji Publicystyki, Dyrektor Literacki
Aleksandra Głogowska
aleksandra.glogowska@rdc.pl
tel. 22 645 56 83

Dyrektor Muzyczny
Roman Rogowiecki
roman.rogowiecki@rdc.pl
tel. 22 645 91 14

Pełniąca obowiązki Dyrektora Biura Promocji i Sprzedaży
Agnieszka Makarowska-Pyza
agnieszka.makarowska@rdc.pl
tel. 22 645 55 35

Kierownik Redakcji Informacji i Internetu
Filip Gąsior
filip.gasior@rdc.pl
tel. 22 645 52 83

Sekretarz Programu
Małgorzata Teodorczuk
tel. 22 645 55 16
malgorzata.teodorczuk@rdc.pl

Kierownik Administracji
Elżbieta Fabisiewicz
elzbieta.fabisiewicz@rdc.pl
tel. 22 645 55 56

Kierownik IT
Maciej Gałuszka
maciej.galuszka@rdc.pl
tel. 22 645 55 52

Pełniący obowiązki Kierownika Emisji
Jarosław Gryz
jaroslaw.gryz@rdc.pl
tel. 22 645 56 22

Główny Księgowy
Magdalena Całczyńska-Czuba
magdalena.calczynska@rdc.pl
tel. 22 645 56 73

Polskie Radio
Regionalna Rozgłośnia w Warszawie
,,Radio dla Ciebie” S.A.

ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-459 Warszawa
sekretariat@rdc.pl 

NIP 521-04-14-271
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000075953
Wysokość kapitału zakładowego: 900 300,00 zł (wpłacony w całości)

Skrytka pocztowa 267
konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A., I Oddział w Warszawie
nr 76103010160000000005193000

Korespondenci regionalni:

PŁOCK
Agnieszka Pazdecka-Maruszak
Katarzyna Piórkowska
Izabela Stańczak
plock@rdc.pl

Adres siedziby:
pl. Stary Rynek 4
09-400 Płock

RADOM
Michał Podgórski
Anna Orzeł
radom@rdc.pl

Adres siedziby:
Pl. Jagielloński 15
26-600 Radom

SIEDLCE
Aneta Borkowska
Beata Głozak
Olga Kwaśniewska
siedlce@rdc.pl

Adres siedziby:
ul. Piłsudskiego 9 nr 203
08-110 Siedlce

CIECHANÓW
Alicja Śmiecińska
ciechanow@rdc.pl

Adres siedziby:
ul. Plac Kościuszki 5, lok. 14
06-400 Ciechanów

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2022 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone