SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Forum rolnika

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Modernizacja gospodarstw rolnych – nawodnienia (29.02.2020)

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych (14.03.2020)

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ASF i b-ASF (07.03.2020)

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D (21.03.2020)

Dobrostan zwierząt – trzoda chlewna (28.03.2020)

Dobrostan zwierząt – krowy (04.03.2020)

Leader (25.04.2020)

Premie dla młodych rolników (16.05.2020)

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (30.05.2020)

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych (11.07.2020)

Modernizacja gospodarstw rolnych – nawodnienia (18.07.2020)

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 (12.09.2020)

Płatności dla rol. przek. małe gospodarstwa oraz przetwórstwo i marketing prod. roln. (26.09.2020)

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów (24.10.2020)

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (14.11.2020)

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone